Antoni Józef Konstanty Meyer

Z Historia AGH
Antoni Józef Konstanty Meyer
Antoni Meyer.jpg
Nazwisko Meyer
Imię / imiona Antoni Józef Konstanty
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 15 lutego 1870
Miejsce urodzenia Husiatyn
Data śmierci 25 grudnia 1939
Miejsce śmierci Sachsenhausen
Dyscyplina/specjalności prawo górnicze
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Prawoznawstwa Wydziału Górniczego AG (1932-1939)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Polonia Restituta

Dr inż. Antoni Józef Konstanty Meyer (1870–1939)

Dyscyplina/specjalności: prawo górnicze

Nota biograficzna

Urodził się w 15 lutego 1870 roku w Husiatynie na Podolu. Zmarł 25 grudnia 1939 roku w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Urna z jego prochami została przewieziona do Krakowa we wrześniu 1940 roku i pogrzebana na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował w Akademii Górniczej w Leoben oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1887-1891). W 1896 roku uzyskał dyplom inżyniera górniczego, a w 1897 roku stopień doktora praw.

W latach 1897-1899 był referendarzem Okręgowego Urzędu Górniczego w Drohobyczu. W latach 1899-1908 pełnił funkcję komisarza i radcy górniczego w austriackim Ministerstwie Rolnictwa. Był współautorem wielu przepisów prawa górniczego, m.in. "Krajowej Ustawy Naftowej", przyjętej przez sejm krajowy Galicji (1908). W latach 1908-1918 kierował departamentem naftowym Sekcji Górniczej Ministerstwa Robót Publicznych. Był kierownikiem sekcji kopalnictwa naftowego i kierownikiem Biura Prezydialnego Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie (1918), naczelnikiem w Wydziale Górniczym Komisji Rządzącej (1919), starostą Urzędu Górniczego (1919), do 1932 roku pełnił funkcje kierownicze we władzach górniczych w Małopolsce.

Był jednym z inicjatorów utworzenia Akademii Górniczej.

Od 1928 roku prowadził wykłady zlecone z prawa górniczego, prawoznawstwa ogólnego i prawa fabrycznego na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. W 1932 roku objął stanowisko zastępcy profesora i Kierownika Katedry Prawoznawstwa na Wydziale Górniczym AG. W latach 1920-1939 był członkiem Kuratorium Finansowego AG.

6 listopada 1939 roku wraz z innymi profesorami aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie zmarł.

W Budynku Głównym AGH na pierwszym piętrze znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom II wojny światowej. Pierwsza z nich odsłonięta 4 października 1975 roku zawiera 13 nazwisk Pracowników Akademii, którzy w okresie 1939–1945 zginęli z rąk okupanta hitlerowskiego za Ojczyznę i naukę w latach 1939–1945. Druga tablica upamiętnia 30. rocznicę aresztowania przez hitlerowców profesorów AG, którzy zginęli w obozie śmierci Sachsenhausen oraz wmurowanie urny z prochami. Została wmurowana 5 listopada 1981 roku. Na obydwu umieszczone jest nazwisko Profesora.

Odznaczenia i nagrody

Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Polonia Restituta

Źródła do biogramu

Książki

  • Akademia Górnicza w Krakowie : R. A. 1935/36. Kraków 1935, s. 29
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 116
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 143-144, [foto]
  • Paczyńska I.: Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych. Kraków 2019, s. 255-855
  • Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 291-292, [foto]
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 145-146, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. Alma Mater 2019, numer specjalny 212, s. 32, [foto]
  • Gąsiorowski T.: Przeżyć w Sachsenhausen to za mało : Krakowski Oddział IPN i "Dziennik Polski" przypominają. Dziennik Polski 2010, nr 259 (5 XI 2010), s. A11 [79 rocznica Sonderaktion Krakau]
  • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci kolegów górników (7). Przegląd Górniczy 1992, T. 48, nr 12, s. 22
  • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]