Zygmunt Rozen

Z Historia AGH
Zygmunt Rozen
Zygmunt Rozen.jpg
Nazwisko Rozen
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 16 maja 1874
Miejsce urodzenia Zbaraż
Data śmierci 29 maja 1936
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mineralogia, petrografia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego AG (1927–1929), (1931–1934)
Wydział Wydział GórniczyFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19271929
ProdziekanWydział Górniczy19311934

Prof. dr Zygmunt Rozen (1874–1936)

Dyscyplina/specjalności: mineralogia, petrografia

Nota biograficzna

Urodził się 16 maja 1874 roku w Zbarażu. Zmarł 29 maja 1936 roku w Krakowie i tam został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował chemię, petrografię i geologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1904 roku został asystentem prof. J. Morozewicza, w 1909 roku uzyskał stopień doktora filozofii z zakresu petrografii. W latach 1913–1914 jako stypendysta Komitetu Organizacyjnego AG odbył studia uzupełniające w Lipsku, Getyndze i w Halle.

W czasie I wojny został skierowany do służby wojskowej gdzie pracował dla potrzeb wojennych w zakresie rozwoju produkcji surowców mineralnych.

Od 1920 roku wykładowca Akademii Górniczej. Tutaj szybko otrzymał nominację na zastępcę profesora (1921), następnie prof. nadzw. (1923) i prof. (1929).

Był organizatorem i kierownikiem Katedry Mineralogii i Petrografii w latach 1929–1936. Pełnił obowiązki prodziekana na Wydziale Górniczym w latach 1927-1929 i 1931-1934.

Pracował również jako wykładowca na Wydziale Filozoficznym i na Wydziale Rolniczym UJ.

Zgromadził duży zbiór minerałów i skał solnych ze środkowo-niemieckich złóż, którego część udało się uratować i jest przechowywana w Katedrze Mineralogii i Petrografii AGH. W 1931 roku we współpracy z prof. I. Stellą-Sawickim zorganizował Stację Doświadczalną Przemysłu Mineralnego i Budownictwa.

Jest autorem 22 opracowań naukowych, podręcznika oznaczania minerałów, 5 patentów dotyczących surowców mineralnych i produkcji przemysłu mineralnego.

Źródła do biogramu

Książki

 • Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1919-2009. Red. T. Ratajczak, A. Skowroński, T. Szydłak. Kraków 2009, s. 42-43, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 155-156
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1930/31]. Kraków 1930, s. 15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 17
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 24
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 15. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2004, s. 128-131, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 117
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 303, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 51-52
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 172-177, [foto] (Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
 • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci kolegów górników (7). Przegląd Górniczy 1992, T. 48, nr 12, s. 23
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Poborski J.: Wspomnienia starego inżyniera górniczego z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : reminiscencje pojubileuszowe... w oczach innych. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 8-9, s. 24-26