Stanisław Józef Zygmuntowicz

Z Historia AGH
Stanisław Józef Zygmuntowicz
Stanislaw Zygmuntowicz.jpg
Nazwisko Zygmuntowicz
Imię / imiona Stanisław Józef
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. inż.
Data urodzenia 18 marca 1900
Miejsce urodzenia Krosno
Data śmierci 22 lutego 1953
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mechanika, maszyny hutnicze, organizacja przedsiębiorstw przemysłowych
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1952)
Wydział Wydział Hutniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19521952

Prof. nadzw. inż. Stanisław Józef Zygmuntowicz (1900–1953)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, maszyny hutnicze, organizacja przedsiębiorstw przemysłowych

Nota biograficzna

Urodził się 18 marca 1900 roku w Krośnie. Zmarł 22 lutego 1953 roku w Krakowie i tam też został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował na Politechnice Lwowskiej, gdzie w 1931 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika.

Od 1928 roku pracował jako kontraktowy zastępca asystenta przy Docenturze Rysunków Politechniki Lwowskiej. Jako młodszy, później starszy asystent pracował w IV Katedrze Budowy Maszyn. W latach 1933–1935 pracował w Państwowej Szkole Technicznej we Lwowie.

W 1935 roku przeniósł się do Dąbrowy Górniczej, gdzie pracował w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej jako kontraktowy nauczyciel i kierownik wydziału mechanicznego.

W 1937 roku rozpoczął pracę w przemyśle, w Hucie Bankowa w Dąbrowie Górniczej i pracował w niej do 1945 roku, najpierw jako kierownik warsztatów naprawczych, pracownik umysłowy, a później jako naczelny dyrektor. W 1945 objął funkcję naczelnego dyrektora technicznego w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach.

W 1946 roku podjął wykłady zlecone z organizacji przedsiębiorstw przemysłowych na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. W 1947 roku został mianowany zastępcą profesora przy Katedrze Maszyn Hutniczych. W 1952 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Maszyn Hutniczych AGH.

W 1952 roku (1 I - 31 III) roku pełnił funkcję prorektora dla spraw Wydziałów Górniczego, Hutniczego, Elektrotechnicznego i Geologiczno-Mierniczego AGH, jednakże musiał ustąpić z powodu złego stanu zdrowia, spowodowanego chorobą serca.

Równolegle z zajęciami na AGH pracował w Centralnym Zarządzie Przemysłu Metalowego w Warszawie, pełniąc od 1948 roku obowiązki zastępcy generalnego dyrektora, a następnie w tym samym roku pełnił obowiązki dyrektora technicznego w Głównym Instytucie Metalurgii i Odlewnictwa w Krakowie, gdzie pracował do 1951 roku.

Był jednym z organizatorów Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT w Krakowie, a od 1 września 1952 roku był dziekanem Wydziału Hutniczego tej uczelni.

Autor książek, m.in.: "Surowce hutnicze (Kraków 1950), "Zarys mechanizacji w hutnictwie (Kraków 1953), "Sprzęgła zębate" (Kraków 1954), a także artykułów opublikowanych w czasopiśmie "Hutnik", w latach czterdziestych i pięćdziesiątych.

Od 1947 roku był członkiem PZPR.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie)

Źródła do biogramu

Książki

 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 215
 • Materiały Informacyjne. [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 65-92
 • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 245-246, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 248-250, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z.19. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2008, s. 183-184, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 144-145, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 57, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002 [AGH]. Kraków 2002, s. 120-121, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 135, 141, 143, 146, 151, 153, 154, 156, 160, 169, 171, 433, 538, 547, 610, 628, 660 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964. Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 223-225, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Drzymała Z.: 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny). Automatyka : półrocznik [wyd. AGH] 2001, T. 5, z. 1/2, s. 153-167, [foto]
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. inż. Stanisław Zygmuntowicz (1900-1953). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 37-38
 • Podoba E.: Profesor Stanisław Zygmuntowicz. Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 4. [Seria] Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1954, z. 1, s. 115-117