Franciszek Sztefko

Z Historia AGH
Franciszek Sztefko
Nazwisko Sztefko
Imię / imiona Franciszek
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 14 września 1938
Miejsce urodzenia Bielsko-Biała
Data śmierci 3 marca 1997
Miejsce śmierci Kozy
Dyscyplina/specjalności metalurgia, mechanizacja odlewni
Wydział Wydział OdlewnictwaDr hab. inż. Franciszek Sztefko (1938-1997)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, mechanizacja odlewni

Nota biograficzna

Urodził się 14 września 1938 roku w Bielsku-Białej. Zmarł 3 marca 1997 roku w Kozach koło Bielska-Białej. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Kozach.

Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Bielsku-Białej odbył ponad roczny staż w odlewni Bielskiej Fabryki Armatur, a następnie przez 4 lata pracował w Bielskich Zakładach Urządzeń Technicznych.

W 1961 roku rozpoczął studia na Wydziale Odlewnictwa AGH, które ukończył w 1966 roku ze specjalizacją: mechanizacja i automatyzacja odlewni.

W 1966 roku rozpoczął staż, a następnie pracę w Katedrze i Zakładzie Maszyn i Urządzeń Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Opracowanie podstaw teoretycznych mieszarki krążnikowej o pracy ciągłej" uzyskał doktorat, następnie został adiunktem.

Odbył specjalistyczne studia podyplomowe oraz staże naukowe krajowe i zagraniczne.

W 1991 roku, pomimo choroby, ukończył wieloletnią realizację wartościowej pod względem naukowym i aplikacyjnym rozprawy habilitacyjnej "Analiza procesów przygotowania formierskiej masy używanej w aspekcie ich mechanizacji", zatwierdzonej w 1992 roku.

W 1992 roku, w wyniku postępującej choroby, przeszedł na rentę.

Autor i współautor ponad 70 publikacji, w tym podręczników akademickich oraz 7 patentów.

Kierował pracami dyplomowymi 33 absolwentów.

Brał udział w realizacji ponad 50 zespołowych prac naukowo-badawczych i ekspertyz.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Był wieloletnim rzecznikiem Koła Stowarzyszenia Wychowanków AGH przy Wydziale Odlewnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda im. Prof. J. Buzka, Złota Odznaka STOP, Złota Odznaka NOT

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 58, 73, 138, 142-143
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 47, 62, 124, 128-129
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 180
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 64
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 358