Heinz Riesenhuber

Z Historia AGH
Heinz Riesenhuber
Heinz Riesenhuber.jpg
Nazwisko Riesenhuber
Imię / imiona Heinz
Tytuły / stanowiska Dr
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 1 grudnia 1935
Miejsce urodzenia Frankfurt


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1993
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za całokształt dokonań na polu współpracy badawczej i rozwojowej Niemiec i Polski, w tym wymiany naukowej z AGH

Dr Heinz Riesenhuber (1935-)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna

Minister Badań Naukowych i Technologii w latach 1982-1993

Nota biograficzna

Urodził się 1 grudnia 1935 roku we Frankfurcie.

Ukończył studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w rodzinnym mieście w 1961 roku. Pracował jako asystent naukowy w Instytucie Chemii Nieorganicznej, w 1965 roku uzyskał tytuł doktora.

Badał metody wydzielania metali nieżelaznych z rud. Kierował zakładami przemysłu chemicznego podnosząc kwalifikacje podczas licznych pobytów zagranicznych.

W 1976 roku został posłem Parlamentu Niemieckiego jako członek Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Rozszerza współpracę między Niemcami a Polską w zakresie zastosowania wyników badań naukowych w przemyśle, racjonalnym zużywaniu źródeł energii oraz ekologii. Był współzałożycielem Fundacji Niemiecko-Polskiej.

Doktor honoris causa: Weizmann Institute of Science in Rehovot (Izrael), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu w Surrey (Anglia), Uniwersytetu w Göttingen (Niemcy).

Źródła do biogramu

Książki

  • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.:] Doktorzy honoris causa AGH, s. [9], [foto]
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 57, [foto]

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 10, s. 20
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 08.06.1993], 3 s.
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

stan na dzień 25.01.2023