Zbigniew Jasicki

Z Historia AGH
Zbigniew Jasicki
Zbigniew Jasicki.jpg
Nazwisko Jasicki
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 16 sierpnia 1915
Miejsce urodzenia Zawada
Data śmierci 9 stycznia 2001
Dyscyplina/specjalności elektroenergetyka
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1982–1984)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr inż. Zbigniew Jasicki (1915–2001)

Dyscyplina/specjalności: elektroenergetyka

Nota biograficzna

Urodził się 16 sierpnia 1915 roku w miejscowości Zawada, pow. frysztacki na Zaolziu. Zmarł 9 stycznia 2001 roku, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1939 roku.

W czasie okupacji pracował w fabryce porcelany w Boguchwale i tarnowskim biurze firmy Brown und Boveri. Po zakończeniu wojny rozpoczął pracę przy odbudowie i rozbudowie krajowej elektroenergetyki.

Od 1945 roku pracował w Politechnice Śląskiej (do 1961 roku), pełniąc funkcje kierownika Katedry Sieci Elektrycznych, dziekana Wydziału Elektrycznego (1953–54), rektora uczelni (1954–57). W 1961 roku przeniósł się do Poznania i objął Katedrę Elektroenergetyki w tamtejszej Politechnice. W latach 1962–69 był rektorem tej uczelni.

W 1973 roku objął kierownictwo nowo utworzonego Przemysłowo-Uczelnianego Instytutu Nowych Konwersji Energii w Krakowie.

Od 1982 roku był kierownikiem Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1984 roku przeszedł na na emeryturę.

Członek Komitetu Elektrotechniki PAN, SEP i NOT.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa SEP, Złota Odznaka Honorowa NOT, inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 452-453
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 336-337
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 41-42, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 14. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa 2003, s. 52-56
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 68-70, [foto]
 • 100 lat Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich : 1919-2019. Oprac. J. Strzałka. Kraków 2019, s 42, [foto]
 • Strzałka J., Porada Z.: Prof. Zbigniew Jasicki (1915-2001) : współtwórca polskiego systemu elektroenergetycznego. W: I Sympozjum Historia Elektryki SHE'2015, Gdańsk, 29-30 czerwca 2015. Cz. 2. Gdańsk 2015, s. 63-65
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 295, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 129

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1985, kwiecień, s. 6
 • Kołakowski T.: Zbigniew Jasicki : członkowie honorowi SEP powołani przez XXV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Energetyka 1989, nr 11, s. III i IV okł., [foto]