Jacek Stanisław Szczerba

Z Historia AGH
Jacek Stanisław Szczerba
Jacek Szczerba.jpg
Nazwisko Szczerba
Imię / imiona Jacek Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 lutego 1950
Miejsce urodzenia Bobowa


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, ceramika, materiały ogniotrwałe
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Jacek Stanisław Szczerba (1950-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, ceramika, materiały ogniotrwałe

Nota biograficzna

Urodził się 10 lutego 1950 roku w Bobowej.

W 1968 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bobowej.

W 1973 roku uzyskał dyplom na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu, Oddział w Krakowie. Od 1982 roku adiunkt. Od 1996 roku był kierownikiem Pracowni Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych. W latach 2000-2002 kierownik Zakładu Inżynierii Proszków.

W 1989 roku na podstawie pracy "Wyroby magnezjowo-spinelowe dla pieców cementowych", napisanej pod kierunkiem profesora Wiesława Piątkowskiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, uzyskał stopień doktora.

W 2002 roku rozpoczął pracę adiunkta w Katedrze Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 2009 roku na podstawie rozprawy "Modyfikowane magnezjowe materiały ogniotrwałe" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Przedmiot jego zainteresowań naukowych i pracy stanowią następujące zagadnienia: surowce pierwotne i wtórne oraz krajowe surowce alternatywne do produkcji materiałów ogniotrwałych; projektowanie materiałów ogniotrwałych; metody badań materiałów ogniotrwałych, w tym metody badań struktury, mikrostruktury, właściwości cieplnych, odporności chemicznej, właściwości termomechanicznych i mechanicznych; nowoczesne technologie informacyjne w materiałach ogniotrwałych pozwalające na zaprojektowanie materiałów o wydłużonym czasie pracy.

W 2018 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor ponad 350 publikacji i ponad 20 patentów.

Promotor 8 prac doktorskich.

Członek Rady Nadzorczej Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej "Inwestycja" w Krakowie.

Członek SITPMB, SITPH, NOT, Komisji Problemowej Nr 28 d/s Materiałów Ogniotrwałych PKN.

Odznaczenia i nagrody

Złota Odznaka SITPMB NOT

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szczerba-jacek-005115

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 231
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 170-171, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 84, 520
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 352, [foto]

Inne

stan na dzień 22.03.2023