Kazimierz Jacek Szpunar

Z Historia AGH
Kazimierz Jacek Szpunar
Kazimierz Szpunar.jpg
Nazwisko Szpunar
Imię / imiona Kazimierz Jacek
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 17 sierpnia 1918
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 19 grudnia 2022
Dyscyplina/specjalności matematyka, mechanika, górnictwo i geologia inżynierska


Jednostka pozawydziałowa Instytut Matematyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Dr hab. inż., prof. AGH Kazimierz Jacek Szpunar (1918-2022)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, mechanika, górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 17 sierpnia 1918 roku w Krakowie. Zmarł 19 grudnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1937 roku ukończył IV Gimnazjum Państwowe im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie.

W 1949 roku ukończył Wydział Hutniczy AGH. Jako student II roku podjął w 1946 roku pracę młodszego asystenta w Katedrze Matematyki Wydziału Górniczego AG. W związku z reorganizacją struktury AGH, od 1952 roku pracował jako starszy asystent w Zakładzie i Katedrze Matematyki I Wydziału Geodezji Górniczej AGH

W 1958 roku na podstawie pracy "O pewnym równaniu różniczkowym charakteryzującym drgania tłumione", której promotorem był profesor Stanisław Gołąb, uzyskał stopień doktora.

W 1961 roku na podstawie rozprawy "Ujęcie stropu wyrobiska chodnikowego jako funkcja czasu" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Następnie został docentem etatowym.

W latach 1962-1969 był kierownikiem Katedry Matematyki I WGG.

W latach 1970-1973 był kierownikiem Zakładu Zastosowań Metod Matematycznych w Technice, a w latach 1974-1987 kierownikiem Zakładu Metod Optymalizacyjnych Optymalizacji Instytutu Matematyki AGH.

W latach 1974-1980 był opiekunem studiów na specjalności matematyka stosowana.

W 1971 roku został profesorem AGH.

W latach 1970-1974 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Matematyki.

W latach 1969-1984 był redaktorem działu "Matematyka-Fizyka-Chemia" Zeszytów Naukowych AGH.

W 1988 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 80 publikacji i 20 ekspertyz.

Promotor 2 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Komisji Nauk Technicznych PAN, Sekcji Mechaniki Teoretycznej Komitetu Fizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych PAN,

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 24, 26, 33-36, 40-43, 73, 91, 92, 111
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 110
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 182
  • [Skład Osobowy AGH … 1946/47]. Kraków 1946, s.32, 33
  • [Skład Osobowy AGH … 1951/52]. Kraków 1952, s. 43, 47
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 130
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 357, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S-Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 366, [foto]

Artykuły

  • Choczewski B., Cięciwa Z.: Od redakcji: Opuscula Mathematica. Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 1154. [Seria] Opuscula Mathematica nr 1988, z. 4, s. 13-14, [foto]

Inne