Czesława Ewa Ropa

Z Historia AGH
Czesława Ewa Ropa
Czesława Ropa.jpg
Nazwisko Ropa
Imię / imiona Czesława Ewa
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 1 stycznia 1946
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, gazownictwo ziemne, uzdatnianie gazu ziemnego, eksploatacja i zagospodarowanie nagazowanych wód mineralnych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (1999–2002)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19992002

Dr inż. Czesława Ewa Ropa (1946-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, gazownictwo ziemne, uzdatnianie gazu ziemnego, eksploatacja i zagospodarowanie nagazowanych wód mineralnych

Nota biograficzna

Urodziła się 1 stycznia 1946 roku w Krakowie.

W 1971 roku ukończyła Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1971 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Dobór parametrów technologicznych dla procesu odsiarczania gazu w komorze mieszalnikowej" uzyskała doktorat.

W latach 1976-1999 była sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w latach 1999-2002 jej przewodniczącą.

W latach 1999-2002 była prodziekanem ds. Studiów Dziennych i Doktoranckich WWNiG.

Brała udział w opracowaniach naukowych dla przemysłu gazowniczego, górnictwa i uzdrowisk polskich. Prace projektowe i publikacje dotyczą problemów z zakresu transportu i uzdatniania gazu ziemnego oraz eksploatacji i zagospodarowania nagazowanych wód mineralnych.

Prowadziła prace dyplomowe na studiach dziennych i zaocznych.

W latach 2003-2005 brała udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz w pracach Rektorskiej Komisji Dyscyplinarnej ds Studenckich.

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Autorka około 90 publikacji.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenia wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Odznaka Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Odznaka Zasłużony dla PGNiG, Odznaka Zasłużony dla Ziemi Krośnieńskiej, Odznaka Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej, Odznaka Zasłużony dla Miasta Krakowa, Odznaka Zasłużony dla Polskiej Geologii, Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Srebrna Odznaka SITPNiG, Złota Odznaka SITPNiG, Dyrektor Górniczy I stopnia, Dyrektor Górniczy II stopnia, Dyrektor Górniczy III stopnia, wielokrotnie Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Członek Honorowy Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ropa-czeslawa-ewa-003275

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 303, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 252
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 62
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 300-301, [foto]

Artykuły

  • Czaja P.: IX Krajowy Zwyczajny Zjazd SW AGH. Vivat Akademia : AGH 2022, nr 25, s. 17-22, [foto]
  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4


stan na dzień 25.01.2023