Jerzy Stanisław Pacyna

Z Historia AGH
Jerzy Stanisław Pacyna
Jerzy Pacyna.jpg
Nazwisko Pacyna
Imię / imiona Jerzy Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 14 czerwca 1947
Miejsce urodzenia Kazimierza Mała


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, stale i stopy specjalne, metalurgia, metaloznawstwo i obróbka cieplna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznegoj (1990-1993)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19901993

Prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Pacyna (1947-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, stale i stopy specjalne, metalurgia, metaloznawstwo i obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 14 czerwca 1947 roku w Kazimierzy Małej.

Studia ukończył w 1971 roku na Wydziale Metalurgicznym AGH.

Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął pracę w AGH Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego. Początkowo jako asystent stażysta (1971), później jako asystent (1972), starszy asystent (1973), adiunkt (1980), profesor nadzwyczajny (1994), profesor zwyczajny (2003).

Pracę doktorską obronił w 1980 roku, a w 1989 roku pracę habilitacyjną. W 1998 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora.

W latach 1990-1993 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki, Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy z Przemysłem Wydziału Metalurgicznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, Członek – Założyciel „The World Academy of Materials and Manufacturing Engineering” (AMME), Member of International Editorial Board of the Archives of Materials Science and Engineering, Doradca Dyrektorów Huty im. T. Sendzimira i Huty Katowice, członek Komisji Przewodów Doktorskich, członek Komitetów Naukowych PAN.

Autor 364 publikacji w tym 11 książek, 180 prac badawczych. Twórca 3 patentów i 7 zgłoszeń patentowych.

Promotor 11 prac doktorskich. Organizator 24 konferencji.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazków w Genewie 2014, Trzykrotnie Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Specjalna Nagroda na Międzynarodowym Salonie Wynalazków w Moskwie, Złoty medal na „International Inventions & Innovations Exhibition” w Teheranie w 2013 r., Srebrny medal na „Malaysia Technology Expo 2013”, Specjalna nagroda („Special Award”) na Malaysia Technology Expo 2013”, Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pacyna-jerzy-002816

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 91, 104, [foto]
  • Pacyna J.: Stale na wyroby hutnicze. T. 1 : Terminologia. Kraków 2016, s. IV okładki [foto]
  • Profesor Jerzy Pacyna. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 167-169, [foto]
  • [Skład osobowy AGH ... 1971/72]. Kraków 1973, s. 89

Inne

  • Akta osobowe Wydziału - Pacyna Jerzy
  • Informacje od prof. dra hab. inż. Jerzego Pacyny

stan na dzień 24.01.2023