Janusz Pakulski

Z Historia AGH
Janusz Pakulski
Janusz Pakulski.jpg
Nazwisko Pakulski
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 1 stycznia 1926
Miejsce urodzenia Warszawa
Data śmierci 12 kwietnia 2000
Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo, metaloznawstwo
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (1969-1972), prodziekan Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1979-1981)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa19691972
ProdziekanWydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa19791981

Doc. dr inż. Janusz Pakulski (1926-2000)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo, metaloznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 1 stycznia 1926 roku w Warszawie. Zmarł 12 kwietnia 2000 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.

Przed II wojną światową ukończył 2 klasy Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie. W czasie okupacji ukończył na kompletach kolejne 2 klasy gimnazjum, a następnie uczył się w Państwowej Szkole Metaloznawczo-Odlewniczej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie, kierowanej przez prof. K. Gierdziejewskiego. Dyplom "technika metaloznawczo-odlewniczego" uzyskał w lipcu 1944 roku.

W latach okupacji działał w Związku Walki Zbrojnej, a następnie był żołnierzem Armii Krajowej. W grudniu 1942 roku został aresztowany i uwięziony na Pawiaku, z którego został zwolniony w kwietniu 1943 roku. W październiku 1944 roku został aresztowany przez NKWD i wywieziony do łagru w Borowiczach koło Nowogrodu, gdzie był więziony do marca 1946 roku.

W 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej, które ukończył w 1952 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera metalurga. Pracę dyplomową "Zaprojektować żeliwiak doświadczalny f150 mm" wykonał pod kierunkiem prof. Mikołaja Czyżewskiego. Jeszcze przed ukończeniem studiów podjął pracę dydaktyczną jako zastępca asystenta w Katedrze Metalurgii i Surówki Wydziału Hutniczego.

W 1952 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Katedrze i Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa Wydziału Odlewnictwa AGH.

W 1966 roku na podstawie pracy "Ustalenie wpływu niektórych modyfikatorów na mikrosegregację węgla w odlewach ze staliwa austenitycznego Hadfielda", której promotorem był profesor Mikołaj Dubowicki, uzyskał doktorat.

W latach 1973-1991 był kierownikiem Katedry Metalurgii i Obróbki Cieplnej Odlewów.

W pierwszych latach pracy w Katedrze organizował od podstaw laboratoria dydaktyczne i badawcze, które w późniejszych latach rozwijał i wzbogacał o nowoczesną tematykę ćwiczeń oraz aparaturę. Oprócz zajęć na macierzystym Wydziale, miał również wykłady z metaloznawstwa i obróbki cieplnej na 3 innych Wydziałach AGH, a także w dwóch punktach konsultacyjnych Politechniki Krakowskiej.

W latach 1969-1972 był prodziekanem Wydziału Odlewnictwa, a w latach 1979-1981 prodziekanem Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa.

Był kierownikiem Punktu Konsultacyjnego AGH w Ozimku.

Promotor 6 doktoratów i opiniodawca kilku prac doktorskich.

Był ekspertem obudów górniczych, zapraszanym do odbioru tych wyrobów dla kontrahentów zagranicznych i do wykonywania ekspertyz. Wykonał wiele prac naukowo-badawczych na rzecz przemysłu z zakresu tworzyw odlewniczych, poprawy ich jakości i obróbki cieplnej odlewów.

Organizował konferencje naukowe PAN-STOP.

Członek Sekcji Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN w Krakowie, Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego oraz Światowego Związku Armii Krajowej i Związku Sybiraków.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Londyński Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Partyzancki, indywidualna Nagroda Ministra, Odznaka "Zasłużony Opolszczyźnie"

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 57, 148-149
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 46, 134-136
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 113
  • [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 116
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 80
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 73
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 266, [foto]

Artykuły

  • Dańko J.: Wspomnienie o doc. Januszu Pakulskim. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 78, s. 18, [foto]