Eugeniusz Śliwiński

Z Historia AGH
Eugeniusz Śliwiński
Eugeniusz Śliwiński.jpg
Nazwisko Śliwiński
Imię / imiona Eugeniusz
Tytuły / stanowiska Dr hab.
Data urodzenia 10 lutego 1917
Miejsce urodzenia Moskwa
Data śmierci 22 maja 1976
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, teoria równań różniczkowych, teoria równań różniczkowych cząstkowych
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i HutniczejDr hab. Eugeniusz Śliwiński (1917-1976)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, teorii równań różniczkowych, teorii równań różniczkowych cząstkowych

Nota biograficzna

Urodził się 10 lutego 1917 roku w Moskwie. Zmarł 22 maja 1976 roku w Krakowie. Pochowany na cmentarzu w Zawierciu.

W drugim roku życia utracił wzrok.

W 1936 roku w Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie uzyskał maturę.

W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1939 roku uzyskując magisterium z zakresu filologii klasycznej.

W czasie II wojny przebywał w Zawierciu. Przymusowo był zatrudniony jako tłumacz w Śląskich Zakładach Przemysłu Druciarskiego. Brał udział w tajnym nauczaniu.

W 1945 roku podjął studia matematyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1951 roku uzyskując magisterium w zakresie matematyki.

W 1949 roku rozpoczął pracę młodszego asystenta w Zakładzie Matematyki Wydziału Górniczego AGH.

W latach 1954-1956 był na aspiranturze w IM PAN w Warszawie, którą przerwał ze względu na stan zdrowia.

W 1963 roku na podstawie pracy "O pewnym zagadnieniu dotyczącym krotności wartości własnych zagadnienia brzegowego Dirichleta dla równania Helmholtza", której promotorem był profesor Mirosław Krzyżański, przedstawionej w Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ, uzyskał stopień doktora.

W tym samym roku powrócił do AGH i rozpoczął pracę adiunkta w Zakładzie i Katedrze Elektrotechniki Przemysłowej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Od 1969 roku pracował w Zakładzie Identyfikacji Procesów Technologicznych Instytutu Automatyki i Elektroniki Przemysłowej WEGiH.

W 1972 roku na podstawie rozprawy "Funkcja Greena i rozwiązanie zagadnień brzegowych dla pewnych równań różniczkowych cząstkowych" przedstawionej w Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1976 roku wskutek choroby serca przeszedł na rentę inwalidzką i miesiąc potem zmarł.

Opublikował około 10 prac z teorii równań różniczkowych cząstkowych.

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1951, s. 14, 44
  • [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1951, s. 128

Inne