Zbigniew Tertil

Z Historia AGH
Zbigniew Tertil
Zbigniew Tertil.jpg
Nazwisko Tertil
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 18 marca 1931
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, napędy i maszyny elektryczne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1987-1990, 1990-1993)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19871990
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19901993

Dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Tertil (1931-)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, napędy i maszyny elektryczne

Nota biograficzna

Urodził się 18 marca 1931 roku w Krakowie.

W 1956 roku ukończył Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

W 1956 roku został zatrudniony w jako asystent w Katedrze i Zakładzie Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

W 1964 roku na podstawie pracy "Zastosowanie metody częstotliwościowej pomiaru parametrów dla określenia przebiegów przejściowych w maszynie prądu stałego" obronionej na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej uzyskał doktorat. W 1982 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W następnych latach pracował jako docent w Instytucie Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

W latach 1987-1993 przez 2 kadencje był prodziekanem Wydziału.

W trakcie pracy interesował się głównie problemami pomiarów maszyn elektrycznych, szczególnie komutatorowych.

Autor ponad 60 publikacji oraz około 20 różnych wydawnictw dydaktycznych dla studentów oraz 2 patentów.

Rzeczoznawca i weryfikatora Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Od 1 października 2001 roku na emeryturze.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Za Zasługi dla Obrony Cywilnej.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tertil-zbigniew-001319

Źródła do biogramu

Książki

  • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 66
  • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 196
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 54-55, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 43-44, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 371-372


stan na dzień 20.02.2023