Adam Pankowicz

Z Historia AGH
Adam Pankowicz
Adam Pankowicz.jpg.jpg
Nazwisko Pankowicz
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 10 grudnia 1921
Miejsce urodzenia Przemyśl
Data śmierci 14 maja 1976
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności dziennikarstwo
Pełnione funkcje Kierownik Powielarni i Introligatorni AGH (1961-1976)Mgr Adam Pankowicz (1921-1976)

Dyscyplina/specjalności: dziennikarstwo

Nota biograficzna

Urodził się 10 grudnia 1921 roku w Przemyślu. Zmarł 14 maja 1976 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1931 ukończył szkołę ćwiczeń Seminarium Nauczycielskiego, następnie Gimnazjum Męskie w Jarosławiu oraz liceum humanistyczne. W sierpniu 1939 roku uczestniczył w kursie przygotowawczym do egzaminu na Politechnikę Lwowską. Członek Komendy Chorągwi Harcerzy we Lwowie (brał czynny udział w obronie Lwowa).

W październiku 1939 roku powrócił do Jarosławia. Administrował majątkiem w Załużu nad Sanokiem (majątek był bazą dla zagrożonych przez okupanta i oparciem dla oddziału ZWZ-AK). Pracował w redakcji Dziennika Zachodniego na Śląsku. W 1946 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie w 1951 roku ukończył studia dziennikarskie na poziomie pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego w 1958 roku.

Pracował jako redaktor techniczny w wielu drukarniach, a od 1961 do 1976 roku kierował działem technicznym tzw. powielarni AGH, która wydawała skrypty uczelniane.

Był członkiem Koła Grodzkiego i Komisji Turystyki Górskiej PTTK.

Bibliografia

Książki

  • [Skład Osobowy AGH ... 1960-61]. Kraków [1960], s. 16-17
  • [Skład Osobowy AGH ... 1973/74]. Kraków 1975, s. 165-166

Artykuły

  • Nartowski Z.: Wspomnienie [o Adamie Pankowiczu]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 115, s. 17, [foto]