Aleksandra Kostecka

Z Historia AGH
Aleksandra Kostecka
Aleksandra Kostecka.jpg
Nazwisko Kostecka
Imię / imiona Aleksandra
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 12 grudnia 1933
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 16 listopada 1998
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, sedymentologia, petrologia i diageneza węglanów, mikropaleontologia
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej WGGiOŚ AGH (1989–1998)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Kostecka (1933–1998)

Dyscyplina/specjalności: geologia, sedymentologia, petrologia i diageneza węglanów, mikropaleontologia

Nota biograficzna

Urodziła się 12 grudnia 1933 roku w Krakowie. Zmarła 16 listopada 1998 roku w Krakowie. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończyła studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w 1956 roku.

Doktor nauk technicznych — AGH 1965, doktor habilitowany — AGH 1978, profesor AGH - 1992. W 1996 roku otrzymała nominację profesorską.

Jeszcze jako studentka została zatrudniona w Katedrze Geologii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w charakterze zastępcy asystenta. W latach 1989–1998 pełniła funkcję kierownika Zakładu Kartografii Geologicznej.

Zajmowała sie problematyką utworów węglanowych. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Geologicznej PAN, Oddz. Kraków.

Autorka 70 publikacji, w tym 3 książek. Promotor 2 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagroda Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Źródła do biogramu

Książki

  • Aleksandra Kostecka. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 177
  • Aleksandra Kostecka. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 97
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 166
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 140

Artykuły

  • Lemberger M.: Nominacje profesorskie. Przegląd Geologiczny 1997, T. 45, nr 6, s. 640, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przegladany 19.05.2017]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/