Kazimierz Szablowski

Z Historia AGH
Kazimierz Szablowski
Kazimierz Szablowski.jpg
Nazwisko Szablowski
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Mgr inż., zastępca prof.
Data urodzenia 16 czerwca 1916
Miejsce urodzenia Zakopane
Data śmierci 18 maja 1999
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności robotyka, maszyny przepływowe, pompy, sprężarki wyporowe
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa (1953-1956)
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa19531956

Mgr inż., zastępca prof. Kazimierz Szablowski (1916-1999)

Dyscyplina/specjalności: robotyka, maszyny przepływowe, pompy, sprężarki wyporowe

Nota biograficzna

Urodził się 15 czerwca 1916 roku w Zakopanem. Zmarł 18 maja 1999 roku w Krakowie.

W 1936 roku w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Zakopanem zdał egzamin dojrzałości i zapisał się na Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej, gdzie studiował do wybuchu wojny.

W czasie okupacji pracował jako kierownik warsztatów i nauczyciel Działu Metalowego Państwowej Szkoły Zawodowej w Zakopanem, gdzie brał udział w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu do 15 listopada 1945 roku pracował w PSZ w Zakopanem. Tam też w latach 1944-1945 zetknął się z prof. M. T. Huberem, za którego radą w 1945 roku objął stanowisko asystenta w Katedrze Pomp i Silników Wodnych na Wydziałach Politechnicznych AG. Równocześnie kontynuował studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. W 1946 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera.

W latach 1946-1951 pracował jako nauczyciel pomp i silników wodnych oraz maszynoznawstwa w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie.

Od 1 maja 1946 roku pracował jako starszy asystent w Katedrze Silników Wodnych i Pomp Wydziałów Politechnicznych AG.

1 października 1946 roku rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Pomp, Sprężarek i Wentylatorów Wydziału Elektromechanicznego.

Od 1946 roku pełnił funkcję sekretarza Komisji Egzaminu Dyplomowego.

Od 1948 roku wykładał "Pompy i stacje wodne na Wydziale Komunikacji - Oddział Kolejowy - Wydziałów Politechnicznych AG.

W marcu 1948 roku otrzymał dyplom nauczyciela uprawniający do nauczania "Silników i pomp wodnych" w szkołach zawodowych grupy metalowej.

1 marca 1952 roku został mianowany zastępcą profesora oraz kierownikiem Zakładu Pomp Sprężarek i Wentylatorów w Katedrze Maszynoznawstwa II Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. Funkcję tę pełnił do 1962 roku.

W latach 1953-1956 był prodziekanem Wydziału MGiH.

W 1961 roku został wybrany kierownikiem Wieczorowego Studium Magisterskiego prowadzonego przy Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych|Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych]].

W latach 1961-1986 zajmował stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Przepływowych Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki Wydziału MGiH.

Równolegle do pracy w Akademii współpracował również z innymi instytucjami. W 1947 roku pracował na stanowisku inżyniera ruchu w Dziale Wodnym Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie. W latach 1948-1953 współpracował z Instytutem Badawczym Leśnictwa w rozwiązywaniu szeregu zagadnień związanych z mechanizacją pracy leśnej. w latach 1951-1953 współpracował z Centralnym Biurem Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego w warszawie i Krakowie, jako doradca techniczny i konsultant przy opracowywaniu zagadnień odpylania zakładów przeróbczych kruszyw oraz odwodnienia wyrobisk. W latach 1947-1949 współpracował z Przedsiębiorstwem Budowy i Napraw Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych "Eta" w Skarżysku, jako główny projektant urządzeń mechanicznych przy odbudowie Zakładów Skalenia w Strzeblowie.

30 września 1986 roku przeszedł na emeryturę.

Autor kilkunastu publikacji, w tym 1 książki i 8 skryptów.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota odznaka "Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa", Złota Odznaka SIMP, Odznaka Honorowa "Za zasługi dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH", Medal Honorowy z okazji XXV-lecia WMGiH AGH, 15 Nagród Rektora AGH.

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 48, 207, 220, foto]
  • Historia katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Red. K. J. Prync-Skotniczny. Kraków 2019, s. 104-117, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 133-135, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1946/47]. Kraków 1946, s. 82, 85
  • [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 140
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 145