Bolesław Karol Świętochowski

Z Historia AGH
Bolesław Karol Świętochowski
Boleslaw Swietochowski.jpg
Nazwisko Świętochowski
Imię / imiona Bolesław Karol
Tytuły / stanowiska Inż.
Data urodzenia 14 sierpnia 1914
Miejsce urodzenia Poręba Dzierżna
Data śmierci 6 kwietnia 1949
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo
Wydział Wydział GórniczyInż. Bolesław Karol Świętochowski (1914-1949)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 14 sierpnia 1914 roku w Porębie Dzierżnej koło Wolbromia. Zmarł 6 kwietnia 1949 roku w Krakowie.

W latach 1930-1939 studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. W 1939 roku otrzymał dyplom inżyniera górniczego.

Pracę zawodową rozpoczął w kopalni węgla kamiennego "Wanda-Lech" w Nowym Bytomiu. W czasie wojny dostał się do niewoli niemieckiej i okres okupacji spędził w obozie w Marnau koło Monachium. W 1947 roku powrócił do kraju.

W 1948 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej na stanowisku starszego asystenta.

Źródła do biogramu

Książki

  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 201, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Dobrzański B.: Bolesław Świętochowski. Nauka Polska 1961, nr 4, s. 97-101, [foto]