Henryk Leopold Woźniak

Z Historia AGH
Henryk Leopold Woźniak
Nazwisko Woźniak
Imię / imiona Henryk Leopold
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 16 października 1946
Miejsce urodzenia Wieliczka


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geologia inżynierska, geotechnika, mechanika gruntów, mechanika skał
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Henryk Leopold Woźniak (1946-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geologia inżynierska, geotechnika, mechanika gruntów, mechanika skał

Nota biograficzna

Urodził się 16 października 1946 roku w Wieliczce.

W 1970 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1975 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Geotechniki i Gruntoznastwa Technicznego Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1988 roku na podstawie pracy "Właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów zwałowych z uwzględnieniem zawodnienia na przykładzie KWB <<Bełchatów>>" obronionej w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WG-P uzyskał doktorat. Od 1989 roku był adiunktem.

Od 1990 roku prowadził wykłady z mechaniki gruntów i mechaniki skał, a od 2000 roku również z geomechaniki i geotechniki.

W 2010 roku został doktorem habilitowanym.

Główną dziedziną jego zainteresowań naukowych jest geologia inżynierska i geotechnika, szczególnie metodyka rozpoznawania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich dla obiektów budowlanych, inżynierskich i górniczych oraz mechanika gruntów, mechanika skał i geodynamika.

Autor około 60 publikacji i ponad 50 projektów, dokumentacji, ekspertyz i opinii z zakresu geologii inżynierskiej, mechaniki gruntów i geotechniki.

Brał udział w 23 projektach naukowo-badawczych.

Promotor 87 prac magisterskich i 45 inżynierskich.

Członek International Association of Engineering Geology, Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska,

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wozniak-henryk-004170

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 207
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 59
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 403-404
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 125


stan na dzień 14.03.2023