Anna Machalska-Garbacz

Z Historia AGH
Anna Machalska-Garbacz
Anna Machalska-Garbacz.jpg
Nazwisko Machalska-Garbacz
Imię / imiona Anna
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 18 lipca 1939
Miejsce urodzenia Tarnopol
Data śmierci 7 września 2016
Miejsce śmierci Kraków
Pełnione funkcje Kierownik Oddziału Informacji Naukowej (1997-2004)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Mgr Anna Machalska-Garbacz (1939-2016)

Nota biograficzna

Urodziła się 18 lipca 1939 roku w Tarnopolu (obecnie Ukraina), zmarła 7 września 2016 roku w Krakowie. Została pochowana na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.

Mgr filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1962), starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Głównej AGH (1997).

Córka Franciszka Machalskiego (1904-1979) - pioniera nowoczesnej iranistyki polskiej - pierwszego wyspecjalizowanego znawcy języka, literatury oraz kultury dawnego i współczesnego Iranu, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, cenionego wychowawcy wielu orientalistów. Dzięki jego wysiłkom studia iranistyczne zyskały w Polsce status odrębnej dyscypliny.

W latach 1962-1963 pracowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W trakcie pracy podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc m.in. kursy z zakresu informacji naukowej zorganizowane przez CINTE (1963, 1976). W okresie 1963-1982 pracowała jako dokumentalista w ośrodkach informacji naukowej (Zakłady Gumowe w Dębicy, Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych w Krakowie, Biuro Studiów i Projektów Łączności w Krakowie).

3 maja 1982 roku została zatrudniona na 1/2 etatu w Oddziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej AGH. Aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ukończyła studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1987). Od 1 września 1990 roku przeszła do pracy w Oddziale Informacji Naukowej BG AGH na pełny etat. W 1997 roku uzyskała kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego i objęła stanowisko kierownika Oddziału Informacji Naukowej (1997-2004). Uczestniczyła w pracach organizacyjnych, mających na celu uzyskanie przez Bibliotekę Główną AGH dostępu do elektronicznych źródeł informacji (bibliograficzne bazy danych, bazy pełnotekstowe). Wniosła istotny wkład w doskonalenie procesów obsługi użytkowników Biblioteki Głównej AGH. Była inicjatorką wielu wystaw tematycznych, m.in.: "Nie samą pracą żyje człowiek. Pasje, zainteresowania, hobby pracowników AGH" (1999), "Rowerem przez dzieje" (2001-2002), "... śnieg tylko pozostał taki sam..." (2004), "Witaj Europo" (2004). Przeszła na emeryturę w 2004 roku.

Autorka i współautorka ponad 30 publikacji z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP), wolontariuszka w Sekretariacie Misyjnym Ojców Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie, aktywnie uczestniczyła w pracach Koła Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Kraków.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Złoty Krzyż Zasługi (2004), liczne Nagrody Rektora AGH (1999, 2001, 2002, 2003, 2004)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/machalska-garbacz-anna-000033

Źródła do biogramu

Książki

 • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 87-88, [foto]
 • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 74, 134-136
 • Machalski F.: Z ziemi perskiej do Polski : wybór tekstów. Wstęp i oprac. K. Paraskiewicz i K. Paraskiewicz. Kraków 2016, 247 s., [foto]
 • Złota księga Wydziału Filologicznego [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Pod. red. J. Michalika i W. Waleckiego. Kraków 2000, s. 587-592, [foto]

Artykuły

 • Chadaj A., Dudek M.: Anna Machalska-Garbacz : 18.07.1939-07.09.2016. Bibliotekarz 2018, nr 9, s. 41, [foto]
 • Dziennik Polski 2016, nr 213 (12 IX 2016), s. A6 [nekr.]
 • Machalska-Garbacz A.: Nie samą pracą żyje człowiek. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 65, s. [2], 4-5, [foto]
 • Odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczone w Dniu Górnika 10 grudnia 2004 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 138, s. 16

Inne

 • Akta osobowe (AGH) - Machalska Garbacz Anna
 • Anna Machalska-Garbacz, [foto], archiwum rodzinne
 • Anna Machalska-Garbacz [nekrolog]
 • Informacja syna Macieja