Jur Piszak

Z Historia AGH
Jur Piszak
Jur Piszak.jpg
Nazwisko Piszak
Imię / imiona Jur
Tytuły / stanowiska Dr. inż., prof. AGH
Data urodzenia 16 lutego 1924
Miejsce urodzenia Grudziądz
Data śmierci 19 stycznia 1978
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo, żeliwo
Wydział Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Państwowa Nagroda I stopnia, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Dr. inż., prof. AGH Jur Piszak (1924-1978)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo, żeliwo

Nota biograficzna

Urodził się 16 lutego 1924 roku w Grudziądzu. Zmarł 19 stycznia 1978 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Od 1930 roku mieszkał w Krakowie. W 1939 roku ukończył 4 klasę Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1940-1942 uczęszczał do Państwowej Szkoły Chemotechników, uzyskując dyplom technika chemika. Równocześnie pracował jako stażysta w odlewni i wydziale obróbki cieplnej Fabryki Maszyn Kotłów L. Zieleniewski w Krakowie, w latach 1943-1945 jako technik laborant, a następnie w latach 1945-1949 pełnił obowiązki zastępcy kierownika odlewni i hurtowni.

W latach 1945-1950 studiował na Wydziale Hutniczym AG, uzyskując w 1950 roku dyplom magistra inżyniera metalurga.

Jeszcze przed zakończeniem studiów - w 1949 roku - podjął pracę w Instytucie Odlewnictwa, gdzie pracował do 1977 roku. Przeszedł tam wszystkie szczeble kariery zawodowej i w latach 1964-1975 był dyrektorem Instytutu. Z funkcji tej zrezygnował z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.

Równolegle z pracą w Instytucie nie zaniedbywał działalności naukowej.

W 1967 na podstawie pracy "Badanie zużywania się płaskich wlewnic stalowniczych w czasie ich eksploatacji" napisanej pod kierunkiem profesora Mikołaja Dubowickiego na Wydziale Odlewnictwa AGH uzyskał doktorat. W 1973 roku został powołany na stanowisko docenta. W 1976 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.

Działalność dydaktyczną rozpoczął w 1951 roku podejmując pracę nauczyciela w Technikum Mechaniczno-Odlewniczym w Krakowie. W latach 1953-1956 wykładał formierstwo w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Krakowie, a w roku akademickim 1955/1956 na studiach wieczorowych Wydziału Metalurgicznego AGH.

Z dniem 1 marca 1977 roku, na własną prośbę, został przeniesiony na stanowisko profesora nadzwyczajnego do Zakładu Projektowania Odlewni Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

Jego działalność naukowa obejmowała szeroki wachlarz zagadnień, m.in.: wytwarzanie i wykorzystywanie żeliwa wysokojakościowego jako tworzywa konstrukcyjnego, wykorzystywanie zjawisk fizycznych i chemicznych w procesach wytwarzania form i rdzeni, prace i studia o charakterze ekonomiczno-organizacyjnym, a w szczególności zaś studia efektywności badań naukowych w procesie rozwoju inwestycyjnego odlewnictwa.

Opublikował ponad 50 prac naukowych, w tym 37 pozycji indywidualnych, uzyskał 6 patentów oraz ponad 50 opracowań popularyzacyjnych, uczestniczył również w opracowaniu 7 książek poradnikowych.

Od początku pracy zawodowej uczestniczył w pracach wielu rad naukowych, technicznych, grup roboczych, komisji naukowych, pełniąc w wielu przypadkach funkcję przewodniczącego.

Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, angażując się w działalność Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Był sekretarzem generalnym 32 Międzynarodowego Kongresu STOP w Warszawie. Wielokrotnie reprezentował polskich odlewników na międzynarodowych kongresach odlewniczych, odbył wiele zagranicznych praktyk i podróży studialnych.

Był redaktorem działowym, a w latach 1965-1978 redaktorem naczelnym "Przeglądu Odlewnictwa". W latach 1965-1975 był redaktorem naczelnym "Prac Instytutu Odlewnictwa" i równocześnie, w latach 1964-1975, redaktorem naczelnym "Wydawnictw Instytutu Odlewnictwa".

Odznaczenia i nagrody

Państwowa Nagroda I stopnia, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, czterokrotnie zespołowa Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, trzykrotnie Nagroda Ministra Przemysłu Ciężkiego oraz wiele nagród Komitetu Nauki i Techniki, NOT, STOP, a także wyróżnienia państwowe, administracyjne, związkowe i stowarzyszeniowe.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s.57, 93-95
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 47, 79-81
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 112
  • [Skład Osobowy AGH … 1951/52]. Kraków 1952, s. 270-272, 298

Artykuły

  • Profesor Jur Piszak nie żyje. Przegląd Odlewnictwa 1978, nr 2, s. 25, [foto]