Andrzej Stefan Sadowski

Z Historia AGH
Andrzej Stefan Sadowski
Nazwisko Sadowski
Imię / imiona Andrzej Stefan
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 15 października 1945
Miejsce urodzenia Bliżyn
Data śmierci 20 stycznia 2021
Dyscyplina/specjalności fizykochemia ciała stałego, nauki chemiczne, monokryształy, teoria procesów metalurgicznych, inżynieria materiałów węglowych
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejDr Andrzej Stefan Sadowski (1945-2021)

Dyscyplina/specjalności: fizykochemia ciała stałego, nauki chemiczne, monokryształy, teoria procesów metalurgicznych, inżynieria materiałów węglowych

Nota biograficzna

Urodził się 15 października 1945 roku w Bliżynie. Zmarł 20 stycznia 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1970 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Instytutu Chemii Ciała Stałego Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Wpływ domieszki chromu na półprzewodnikowe i transportowe własności monokrystalicznego tlenku niklawego" otrzymał stopień doktora.

Później pracował w Katedrze Metalurgii Stopów Żelaza Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Autor około 70 publikacji i 3 patentów.

Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych.

Był sekretarzem Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Metalurgii PAN.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sadowski-andrzej-002844

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 66
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 311

Inne