Marek Witold Kuczma

Z Historia AGH
Marek Witold Kuczma
Marek Kuczma.jpg
Nazwisko Kuczma
Imię / imiona Marek Witold
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 10 października 1935
Miejsce urodzenia Katowice
Data śmierci 13 czerwca 1991
Miejsce śmierci Katowice
Dyscyplina/specjalności matematyka
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Marek Witold Kuczma (1935–1991)

Dyscyplina/specjalności: matematyka

Nota biograficzna

Urodził się 10 października 1935 roku w Katowicach. Zmarł 13 czerwca 1991 roku w Katowicach.

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1956), doktorat z matematyki uzyskał w 1961 roku, habilitował się w 1963 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1969 roku, profesora zwyczajnego w 1973 roku.

W latach 1956–1962 był pracownikiem AGH: asystentem, starszym asystentem i adiunktem w Katedrze Matematyki na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

W latach 1962–1966 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym UJ, od 1968 roku Uniwersytetu Śląskiego (m.in. dyrektor Instytutu Matematyki w latach 1969–1973), pracownikiem naukowym innych uczelni polskich i zagranicznych (m.in. wykładowca Uniwersytetu w Marburgu).

Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 3 monografii. Promotor 13 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, American Mathematical Society, Tensor Society.

Należał do komitetu redakcyjnego wydawanego w Kanadzie czasopisma "Aequationes Mathematicae".

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Duda R.: Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską. Wrocław 2012, s. 239-241, [foto] (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3427)
  • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 485
  • Słownik biograficzny matematyków polskich. Red. S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska. Tarnobrzeg 2003, s. 123-124
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 116-117