Andrzej Michał Kielski

Z Historia AGH
Andrzej Michał Kielski
Andrzej Kielski.jpg
Nazwisko Kielski
Imię / imiona Andrzej Michał
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 13 grudnia 1933
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności technologia ceramiki, technologia ceramiki technicznej, technologia materiałów ogniotrwałych, tekstura tworzyw ceramicznych, technologia chemiczna nieorganiczna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1975-1978, 1978-1981)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19751978
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19781981

Prof. dr hab. inż. Andrzej Michał Kielski (1933–)

Dyscyplina/specjalności: technologia ceramiki, technologia ceramiki technicznej, technologia materiałów ogniotrwałych, tekstura tworzyw ceramicznych, technologia chemiczna nieorganiczna

Nota biograficzna

Urodził się 13 grudnia 1933 roku w Krakowie.

W 1950 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.

W 1956 roku ukończył studia na Wydziale Ceramicznym AGH.

W 1956 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Technologii Materiałów Ogniotrwałych Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1961 roku na podstawie pracy "Reakcje w fazie stałej pomiędzy tlenkiem chromowym a tlenkiem magnezowym" uzyskał doktorat.

W 1969 roku na podstawie rozprawy "Wyroby magnezjowe o spoiwie spinelowym przeznaczone na sklepienia pieców stalowniczych" uzyskał habilitację.

W latach 1975-1978 i 1978-1981 był prodziekanem Wydziału.

W 1979 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH, a w 1996 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1982–1989 był zastępcą dyrektora Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych WIMiC.

W latach 2000-2002 był kierownikiem Katedry Ceramiki Ogólnej.

Autor około 180 publikacji, w tym kilku książek i 8 patentów.

Promotor kilku prac doktorskich.

Od 1999 roku był redaktorem naczelnym czasopisma "Ceramika - Materiały Ogniotrwałe".

Członek Komisji Ceramicznej PAN, Akademii Inżynierskiej w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Stowarzyszenie Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kielski-andrzej-002316

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 113, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 211
  • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 135
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 148
  • Złota Księga Nauki Polskiej. Red. K.Pikoń. Gliwice 1999, s.169

stan na dzień 1.03.2023