Andrzej Zbigniew Maksymowicz

Z Historia AGH
Andrzej Zbigniew Maksymowicz
Andrzej Zbigniew Maksymowicz.jpg
Nazwisko Maksymowicz
Imię / imiona Andrzej Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 13 stycznia 1940
Miejsce urodzenia Lwów


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka teoretyczna, fizyka ciała stałego, fizyka magnetyków, fizyka medyczna, biofizyka i informatyka
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1984-1987), Prodziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (1996-1999)
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19841987
ProdziekanWydział Fizyki i Techniki Jądrowej19961999

Prof. dr hab. Andrzej Zbigniew Maksymowicz (1940-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka teoretyczna, fizyka ciała stałego, fizyka magnetyków, fizyka medyczna, biofizyka i informatyka

Nota biograficzna

Urodził się 13 stycznia 1940 roku we Lwowie.

W 1962 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1963 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Badań Magnetycznych Katedry Fizyki Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1969 roku na podstawie pracy "Wpływ dyspersji anizotropii na własności magnetyczne cienkich warstw permaloju" uzyskał doktorat.

W 1983 roku na Uniwersytecie Łódzkim uzyskał habilitację.

W latach 1984-1987 był prodziekanem Wydziału Metalurgicznego.

W 1991 roku otrzymał tytuł profesora AGH. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1993-1996 był prodziekanem Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej.

W latach 1996-1999 był kierownikiem Zakładu Fizyki Teoretycznej i Komputerowej. Od 2001 roku był kierownikiem Zakładu Informatyki Stosowanej.

Odbył staże naukowe za granicą: w Imperial College w Londynie w 1970 roku, University of Dundee w Szkocji w 1976 roku, University of York w Anglii w 1990 roku.

Głównymi kierunkami jego badań naukowych były: opracowanie teorii rezonansu fal spinowych w cienkich warstwach; obliczenia: wpływu porządku atomowego w stopach na ich własności magnetyczne, oddziaływań magnetycznych w warstwach wieloskładnikowych, własności magnetoelastycznych stopów; badania modelowe dynamiki wzrostu powierzchni.

Autor ponad 150 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz kilku książek.

Promotor prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/maksymowicz-andrzej-zbigniew-001578

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B. Dziunikowski. Kraków 2001, s. 25, 29
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 81
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 99, 103, 393
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 122, 387
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 120, 381
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego [AGH]. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 267
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 216
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 58
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 22

Inne


stan na dzień 14.04.2023