Antoni Zięba

Z Historia AGH
Antoni Zięba
Antoni Zięba.jpg
Nazwisko Zięba
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 12 maja 1939
Miejsce urodzenia Pstrągowa


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, wiertnictwo poszukiwawcze, hydrogeologia, geoinżynieria, ochrona środowiska, mechanika górotworu
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Antoni Zięba (1939-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, wiertnictwo poszukiwawcze, hydrogeologia, geoinżynieria, ochrona środowiska, mechanika górotworu

Nota biograficzna

Urodził się 12 maja 1939 roku w Pstrągowej.

W 1968 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Geodezyjnych Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Przemysłowe badania efektywności wierceń wibracyjnych w skałach spoistych i niespoistych", której promotorem był profesor Karol Wojnar, uzyskał stopień doktora.

W latach 1975-1982 był kierownikiem Punktu Konsultacyjnego w Pile.

Od 2006 roku był wizytującym wykładowcą na Wydziale Geologicznym Narodowego Uniwersytet Górniczego w Dniepropietrowsku w Ukrainie.

Autor ponad 110 publikacji i 20 patentów.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii WWNiG.

W 1996 roku został Honorowym Profesorem Narodowego Uniwersytet Górniczego w Dniepropietrowsku, a w 2005 roku otrzymał tam doktorat honoris causa.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej i Międzynarodowej Akademii Ochrony Środowiska i Życia (Ukraina).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zasłużony dla Rozwoju Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zieba-antoni-003485

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967-2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 321
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 145
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 45
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 415, [foto]

stan na dzień 30.06.2023