Janusz Wolny

Z Historia AGH
Janusz Wolny
Janusz Wolny.jpg
Nazwisko Wolny
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska prof. dr hab.
Data urodzenia 1 grudnia 1954
Miejsce urodzenia Racibórz


Dyscyplina/specjalności fizyka ciała stałego, krystalografia, kwazikryształy, struktury modulowane
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (2012-2016, 2016-2020)
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. OgólnychWydział Fizyki i Techniki Jądrowej19961999
Prodziekan ds. OgólnychWydział Fizyki i Techniki Jądrowej19992002
DziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20122016
DziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20162020

Prof. dr hab. Janusz Wolny (1954-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka ciała stałego, krystalografia, kwazikryształy, struktury modulowane

Nota biograficzna

Urodził się 1 grudnia 1954 roku w Raciborzu.

W 1977 r. ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku fizyka, specjalność: fizyka ciała stałego. Doktorat - 1985 (UJ), dr hab. - 1991 (AGH), prof. nauk fizycznych - 2003.

W 1978 r. rozpoczął pracę w AGH na stanowisku asystenta w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prodziekana ds. ogólnych Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej. Od 1998 r. kierownik Podyplomowych Studiów Pedagogicznych i Zawodowych. Był członkiem Komisji ds. Promocji Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej. Członek Senatu AGH (2002-2005, 2008-2012), kierownik Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej (od 2005 r.), kierownik Katedry Fizyki i Materii Skondensowanej (od 2007 r.). Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (2012-2016, 2016-2020).

Zajmował się stopami amorficznymi. Opracował oryginalną metodę wyznaczania energii aktywacji z izotermicznych pomiarów zmienności czasowej wybranych wielkości fizycznych. Prowadził badania strukturalne układów amorficznych, włókien węglowych i ciekłych metali (gal). Opracował diagram fazowy dla ciekłego galu z uwzględnieniem efektu pamięci struktury krystalicznej po stopieniu do fazy ciekłej. Zajmował się kwazikryształami oraz ziemiami rzadkimi (neodym, prazeodym). Prowadził wieloletnie badania dyfrakcji neutronów na monokryształach ziem rzadkich.

Autor około 300 publikacji oraz patentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi (1998), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999), Złoty Krzyż Zasługi (2003), nagroda im. Prof. Władysława Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (2002, nagroda I stopnia), nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną pt. "Kwazikryształy i inne dwuwymiarowe układy o zabronionej symetrii".

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wolny-janusz-003457

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, współprac. B. Bednarek. Kraków 2011, s. 24, 29, 42, 53, 72, 118, 140 [foto]
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba, współprac. B. Bednarek, G. Domańska. Kraków 2009, s. 14, 29, 33, 62, 105, 106, [190] [foto]
  • [Skład Osobowy AGH... 1979-1980]. Kraków 1980, s. 113
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 402, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]

stan na dzień 13.03.2023