Henryk Marian Pierzchała

Z Historia AGH
Henryk Marian Pierzchała
Henryk Pierzchala.jpg
Nazwisko Pierzchała
Imię / imiona Henryk Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 12 stycznia 1922
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 1 lipca 2013
Dyscyplina/specjalności budownictwo ogólne i przemysłowe, materiałoznawstwo, budownictwo i budowle inżynierskie na terenach górniczych, projektowanie i budowa dróg, budowle tunelowe, historiografia profesorów uniwersytetów Krakowa w II wojnie światowej
Pełnione funkcje kierownik Zakładu Budownictwa i Inżynierii Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1982-1992)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Henryk Marian Pierzchała (1922–2013)

Dyscyplina/specjalności: budownictwo ogólne i przemysłowe, materiałoznawstwo, budownictwo i budowle inżynierskie na terenach górniczych, projektowanie i budowa dróg, budowle tunelowe, historiografia profesorów uniwersytetów Krakowa w II wojnie światowej

Nota biograficzna

Urodził się 12 stycznia 1922 w Krakowie. Zmarł 1 lipca 2013. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Podgórskim.

Z Akademią Górniczą związany od 1945 roku. Absolwent Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej - 1949. Dr — Politechnika Krakowska 1964, dr hab. — Politechnika Krakowska 1968, doc. — AGH 1969, prof. (tytuł) 1982.

W latach 1946-1951 był zatrudniony na stanowisku młodszego, a następnie starszego asystenta na Wydziałach Politechnicznych AG, w latach 1959-1964 - starszy asystent w Katedrze i Zakładzie Budownictwa Wydziału Geodezji Górniczej AGH, w latach 1964-1969 - adiunkt, a w latach 1969-1982 - docent. W latach 1982-1992 pełnił funkcję kierownika Zakładu Budownictwa i Inżynierii AGH. Nauczyciel akademicki, wybitny znawca problematyki budownictwa na terenach górniczych, a także problematyki krzywych przejściowych w trasach komunikacyjnych.

W czasie wojny więziony w obozach koncentracyjnych.

Autor ponad 100 publikacji, w tym 32 książek, 7 patentów. Promotor 4 rozpraw doktorskich.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Komisji Budownictwa oraz Zespołu Problemów Komunikacyjnych PAN Oddz. w Krakowie, STUVA.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oświęcimski, i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 22, [foto]
  • Pierzchała H.: Europejska działalność publikacyjno-odczytowa przedstawiona w porządku chronologicznym prof. zw. dr. hab. inż. Henryka Pierzchały upamiętniająca hitlerowską akcję "Sonderaktion Krakau" - "Akcję Specjalną Kraków". Kraków 2011, 32 s.
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 275, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2013, nr 155 (05 VII 2013), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2013, nr 156 (06 VII 2013), s. A7 [nekr.]
  • Hycner R.: Profesor Henryk Pierzchała - utalentowany historyk amator. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 64, s. 23-24, [foto]
  • In memoriam - Profesor Henryk Pierzchała (1922-2013). Biuletyn AGH 2013, nr 70, s. 31, [foto]
  • Pierzchała H., Barchański B.: Profesorowie Akademii Górniczej w "Sonderaktion Krakau" - "Akcji Specjalnej Kraków" : oryginalny tekst wystąpienia Prof. H. Pierzchały do studentów 4 czerwca 2013 r. Biuletyn AGH 2013, nr 70, s. 31-37, [foto]