Janusz Prażuch

Z Historia AGH
Janusz Prażuch
Janusz Prazuch.jpg
Nazwisko Prażuch
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 13 lipca 1961
Miejsce urodzenia Kielce


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, korozja, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, materiały ceramiczne z hydroksyapatytu dla medycyny, kompozyty cementowe, kinetyka
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Janusz Prażuch (1961-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, korozja, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, materiały ceramiczne z hydroksyapatytu dla medycyny, kompozyty cementowe, kinetyka

Nota biograficzna

Urodził się 13 lipca 1961 roku w Kielcach.

W 1980 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie.

W 1986 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1986 roku rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1996 roku na podstawie pracy "Kinetyka i mechanizm siarkowania niobu w wysokich temperaturach", napisanej pod kierunkiem profesora Kazimierza Przybylskiego, uzyskał stopień doktora. W 1997 roku został adiunktem w Katedrze Fizykochemii Ciała Stałego.

W 1990 roku odbył staż zawodowy w Swedish Energy Agency w Sztokholmie i Malmö w Szwecji, a w 1998 roku staż naukowy w Johannes Kepler Uniwersitat w Linzu w Austrii.

Zajmuje się syntezą i badaniem: materiałów ceramicznych z hydroksyapatytu dla medycyny; kompozytów cementowych wzmacnianych włóknami sztucznymi; materiałów termoizolacyjnych z włókien szklanych. Prowadzi nowatorskie badania kinetyki i mechanizmu wysokotemperaturowego siarkowania niobu oraz badania tekstury i nanostruktury warstw siarczkowych na niobie; badania grubych warstw nadprzewodników wysokotemperaturowych w układzie Ti-Pb-Sr-Ba-Ca-Cu-O; badania stopów Fe-Cr pokrywanych tlenkowymi warstwami przewodzącymi dla zastosowania w paliwowych ogniwach ceramicznych.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Fizykochemii i Modelowania Procesów WIMiC.

Autor około 70 publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Dziekana WIMiC, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/prazuch-janusz-002288

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 147, [foto]

Inne

stan na dzień 24.01.2023