Stanisław Sobolewski

Z Historia AGH
Stanisław Sobolewski
Stanislaw Sobolewski.jpg
Nazwisko Sobolewski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Doc. mgr inż.
Data urodzenia 14 listopada 1912
Miejsce urodzenia Moskwa
Data śmierci 29 sierpnia 1974
Miejsce śmierci Londyn
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Doc. mgr inż. Stanisław Sobolewski (1912–1974)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych

Nota biograficzna

Urodził się 14 listopada 1912 roku w Moskwie, zmarł 29 sierpnia 1974 roku w Londynie.

W 1919 roku zamieszkał w Warszawie. W latach 1932 - 1939 studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Studia ukończył w 1939 roku, ale wybuch II wojny światowej nie pozwolił Mu na złożenie egzaminu dyplomowego. Okres okupacji spędził najpierw w Sanoku, pracując w kopalni ropy naftowej "Grabownica". Od 1942 roku mieszkał w Warszawie.

W 1945 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskał dyplom inżyniera górniczego i podjął pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Górniczym.

W marcu 1946 roku zrezygnował z pracy dydaktycznej i wyjechał z ekipą pracowników AG z zadaniem uruchomienia kamieniołomów na Dolnym Śląsku. Został kierownikiem kamieniołomu bazaltu w Księginkach koło Lubania, następnie został inspektorem technicznym w jeleniogórskim rejonie kamieniołomów. Był również naczelnym inżynierem Zjednoczenia Kamieniołomów Okręgu Zachodniego w Świdnicy.

Od września 1948 roku pracował jako nauczyciel w Liceum Kamieniarskim w Świdnicy - przemianowanym w Technikum Skalne, następnie pracował w Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie.

W 1951 roku powrócił do Akademii Górniczej na stanowisko starszego asystenta w Katedrze Eksploatacji Złóż Wydziału Górniczego, a od 1964 roku związany z Katedrą Górnictwa Odkrywkowego. W latach 1951–1953 starszy asystent, latach 1953–1958 adiunkt, a następnie zastępca profesora w latach 1958–1968.

W 1963 roku objął kierownictwo Międzyokręgowej Sekcji Szkół Górniczych i Geologicznych przy Okręgowym Ośrodku Metodycznym Ministerstwa Oświaty.

W 1968 roku został powołany na stanowisko docenta w Politechnice Wrocławskiej (1968–1974). Od 1969 roku związany z Instytutem Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, m.in. dziekan Wydziału Górniczego w latach 1972–1974.

W 1971 roku został powołany przez Ministra Górnictwa i Energetyki na członka Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR we Wrocławiu oraz na Przewodniczącego Komitetu Geologii i Technologii Górniczej tejże Rady Naukowej. Brał czynny udział w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa.

Od 1969 roku ściśle współpracował z redakcją "Górnictwa Odkrywkowego", pełniąc funkcje redaktora działu przeróbki mechanicznej surowców skalnych.

Autor 27 publikacji, w tym książek i skryptów uczelnianych oraz wielu referatów wygłaszanych na konferencjach naukowo-technicznych.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa SITG, Medal "Górnictwo w 1000-leciu Państwa Polskiego".

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 101, [foto]
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 168
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 331, [foto]

Artykuły

  • Doc. mgr inż. Stanisław Sobolewski (1912-1974). Górnictwo Odkrywkowe 1974, nr 9, s. 303-304, [foto]