Tadeusz Uhl

Z Historia AGH
Tadeusz Uhl
Tadeusz Uhl.jpg
Nazwisko Uhl
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 1 stycznia 1956
Miejsce urodzenia Nowy Sącz


Dyscyplina/specjalności mechatronika, robotyka, identyfikacja modeli układów mechanicznych, dynamika strukturalna, drgania
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Jednostka pozawydziałowa Centrum Technologii Kosmicznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
DyrektorCentrum Technologii Kosmicznych2020

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (1956-)

Dyscyplina/specjalności: mechatronika, robotyka, identyfikacja modeli układów mechanicznych, dynamika strukturalna, drgania

Nota biograficzna

Urodził się 1 stycznia 1956 roku w Nowym Sączu.

W 1979 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1983 roku uzyskał stopień doktora, a w 1990 roku stopień doktora habilitowanego. W 1997 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W 1978 roku rozpoczął pracę w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH jako asystent stażysta, którą od 1980 roku kontynuował jako asystent. W 1991 roku otrzymał stanowisko profesora AGH, a w 2000 roku stanowisko profesora zwyczajnego AGH. Kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki (wcześniej Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn).

W 2020 roku został dyrektorem Centrum Technologii Kosmicznych, pomocniczej jednostki naukowo-dydaktycznej AGH.

Autor oraz współautor ponad 800 publikacji naukowych, a także ponad 40 patentów krajowych i międzynarodowych.

Promotor około 50 prac doktorskich oraz ponad 120 prac magisterskich.

Jest inicjatorem interdyscyplinarnego kształcenia opartego na projektach w zakresie mechatroniki oraz jednym z twórców kierunku kształcenia „Mechatronika”, a także inicjatorem współpracy międzynarodowej z wieloma uczelniami w kraju i za granicą w ramach umów bilateralnych oraz programów ERASMUS.

W latach 1999-2001 przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, w latach 2000-2002 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, od 2000 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki Polspar, w latach 1999-2001 członek Komitetu Mechaniki PAN, w latach 1999-2002 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Od 2009 roku członek Komitetu Budowy Maszyn PAN, od 2008 roku członek zarządu Railway Business Forum, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej.

Od 1994 roku członek Society of Experimental Mechanics, od 1996 roku członek American Society of Mechanical Engineers, od 2004 roku członek komitetu narodowego International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science IFToMM.

W 1998 roku założył firmę inżynierską Energocontrol, która w ciągu 16 lat działalności została przekształcona w grupę firm inżynierskich pod nazwą EC Grupa. Grupa składa się z 14 firm, głównie spin-off, które kontynuują prace badawcze prowadzone w AGH. Obecnie firma zatrudnia w Polsce i za granicą kilkuset inżynierów, głównie absolwentów AGH. EC Grupa realizuje projekty dla klientów na całym świecie z zakresu wysokich technologii w branżach: energetycznej, kolejowej, lotniczej oraz maszynowej.

Spędził 6 lat za granicą, pracując zarówno w przemyśle, jak i na uczelniach w Holandii, Belgii, Francji, USA i Japonii.

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 2013 roku członek zespołu ekspertów Komisji Europejskiej przyznającego granty na badania naukowe oraz zajmującego się nowoczesnymi kierunkami europejskiej gospodarki.

Jako pierwszy Polak został powołany do udziału w pracach Grupy Wysokiego Poziomu (High Level Group) w zakresie Kluczowych Technologii (KTE – Key Enabling Technologies), która działa przy Komisji Europejskiej. Działania HLG KET koncentrują się na ustalaniu kierunków rozwoju nowoczesnych gałęzi europejskiej gospodarki w Programie Horyzont 2020.

Organizator konferencji naukowych, uczestnik międzynarodowych programów badawczych oraz kierownik prac dla przemysłu krajowego i zagranicznego. Założyciel grupy firm inżynierskich.

W latach 2004-2009 redaktor naczelny czasopisma naukowego "Pomiary, Automatyka, Kontrola".

W latach 1976-1981 członek kadry narodowej w biegach średniodystansowych.


Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (2003), „Krakowianin Roku” w kategorii nauka (2012), nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2009), Człowiek Roku-Przyjaciel Kolei w kategorii nauka (2008), „Naukowiec XXI wieku” nagroda V Forum Nowej Gospodarki

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/uhl-tadeusz-002656

Źródła do biogramu

Książki

  • Duda J.: 183 Spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" z serii: "W nauce i wiedzy" (14): pt. "Profesor dr hab. inż. Tadeusz Uhl, mechatronik, wibroakustyk, wykładowca, naukowiec, kierownik Katedry Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie". Wieliczka 2013, s. 6-8, [foto]
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski. Kraków 2002, s. 12, 15, 304-306, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 382, [foto]

Inne

stan na dzień 10.02.2023