Andrzej Marchewka

Z Historia AGH
Andrzej Marchewka
Marchewka Andrzej.jpg
Nazwisko Marchewka
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska dr inż.
Data urodzenia 13 sierpnia 1939
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 8 sierpnia 1998
Dyscyplina/specjalności geologia, geofizyka stosowana, magnetyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr inż. Andrzej Marchewka (1939-1998)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geofizyka stosowana, magnetyka

Nota biograficzna

Urodził się 13 sierpnia 1939 roku w Krakowie. Zmarł 8 sierpnia 1998 roku. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W latach 1956-1960 studiował na Wydziale Matematyczno, Fizyczno,Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie przeniósł się na Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH, który ukończył 1964 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W 1972 roku na podstawie pracy "Wykrywanie niejednorodności budowy górotworu metodami sejsmicznymi w wyrobiskach podziemnych" uzyskał stopień doktora.

Od 1972 roku pracował na stanowisku adiunkta, od 1982 roku starszego specjalisty.

Jego praca naukowa koncentrowała się wokół badań nad zastosowaniem metod sejsmicznych w górnictwie węglowym oraz badań magnetycznych i ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów geologicznych. Opracował oryginalną metodykę pomiarów dla celów ochrony środowiska i wiele programów użytkowych pomocnych w przetwarzaniu i opracowywaniu pomiarowych danych magnetycznych.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1964/65]. Kraków 1965, s. 75
  • [Skład osobowy AGH... 1982-1983]. Kraków 1983, s. 35
  • [Skład osobowy AGH... 1998]. Kraków 1998, s. 391
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 222

Artykuły

  • Dr inż. Andrzej Marchewka : wspomnienie. Geologia : kwartalnik [wyd. AGH] 1998, T. 24, z. 3, s. 259-260, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 16.07.2019]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/