Mariusz Michał Łaciak

Z Historia AGH
Mariusz Michał Łaciak
Mariusz Łaciak.jpg
Nazwisko Łaciak
Imię / imiona Mariusz Michał
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 16 maja 1963
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, energetyka, gazownictwo, inżynieria środowiska, energetyka gazowa, gaz ziemny skroplony, efektywność energetyczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (2020-)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20202024

Prof. dr hab. inż. Mariusz Michał Łaciak (1963-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, energetyka, gazownictwo, inżynieria środowiska, energetyka gazowa, gaz ziemny skroplony, efektywność energetyczna

Nota biograficzna

Urodził się 16 maja 1963 roku w Krakowie.

W 1986 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1986 roku rozpoczął pracę na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH.

W 1991 roku na podstawie pracy "Warunki i fizyczne kryteria zawadniania złóż gazu ziemnego podczas ich eksploatacji", której promotorem był prof. Andrzej Olajossy, uzyskał stopień doktora.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu w przemyśle gazowniczym na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz studia podyplomowe z transportu LNG i eksploatacji terminali na Akademii Morskiej w Szczecinie. Ukończył również kursy szkoleniowe Gas Technology Institute (USA): Understanding LNG Terminals and Terminal Operations (2011) oraz Transmission Pipeline Design & Construction (2012) i wiele innych.

Odbył staże przemysłowe w GE Power & Water (USA), ÖMV Aktiengesellschaft (Austria) oraz w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Od 1998 roku był kierownikiem Studiów Podyplomowych.

W 2014 roku na podstawie rozprawy "Problemy eksploatacji terminali rozładunkowych LNG w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej odparowania oraz bezpieczeństwa magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2016-2020 był kierownikiem Katedry Inżynierii Gazowniczej.

W 2023 roku otrzymał tytuł profesora.

W 2020 roku został wybrany dziekanem Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Autor ponad 200 publikacji.

Był i jest kierownikiem i współautorem wielu projektów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w przemyśle gazowniczym.

W latach 2001-2023 był zastępcą Redaktora Naczelnego "Wiadomości Naftowych i Gazowniczych".

Jest rzeczoznawcą NOT z zakresu: Gazownictwo i Ochrona Środowiska.

Członek Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN, Naukowej Grupy Doradczej PGNiG S.A., Society of Petroleum Engineers, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Srebrna Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej, Diamentowa i Złota Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej, Diamentowa i Złota Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego NOT, Srebrna Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego NOT, Zasłużony dla Górnictwa RP, Zasłużony dla Energetyki Polskiej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/laciak-mariusz-003271

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 296-297, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 88, 383
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 205, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3

Inne

stan na dzień 23.08.2023