Władysław Kazimierz Mierzwa

Z Historia AGH
Władysław Kazimierz Mierzwa
Władysław Mierzwa.jpg
Nazwisko Mierzwa
Imię / imiona Władysław Kazimierz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 11 marca 1942
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 10 czerwca 2011
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, informatyka, fotogrametria, teledetekcja, systemy informacji przestrzennej
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Władysław Kazimierz Mierzwa (1942-2011)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, informatyka, fotogrametria, teledetekcja, systemy informacji przestrzennej

Nota biograficzna

Urodził się 11 marca 1942 roku w Krakowie. Zmarł 10 czerwca 2011 roku. Pochowany na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

W 1959 roku ukończył Technikum Geodezyjne w Katowicach, uzyskując tytuł technika geodety. W 1964 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety ze specjalnością geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

W 1964 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Fotogrametrii Katedry Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Określenie elementów orientacji zdjęć oraz współrzędnych modelu metodami fotogrametrii analitycznej" uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1975-1976 przebywał na stypendium w Queen's University w Kanadzie.

W latach 1978-1979 pracował jako wykładowca w College of Science and Technology w Port Harcourt w Nigerii.

Dwukrotnie był opiekunem naukowym studenckich obozów naukowych BARI – w 1980 roku w Salonikach w Grecji i w 1984 roku w Kotor w Jugosławii.

Głównymi kierunkami jego zainteresowań naukowych były: fotogrametria analityczna i cyfrowa, zastosowania fotogrametrii bliskiego zasięgu w przemyśle i ochronie zabytków, teledetekcja i systemy informacji przestrzennej.

Autor i współautor ponad 50 publikacji i 1 patentu.

Wielokrotnie był przedstawicielem asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału oraz przez dwie kadencje był członkiem Senatu AGH.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisji Geoinformatyki PAU.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/mierzwa-wladyslaw-001902

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 231
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 111, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1964/65]. Kraków 1965, s. 63
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 231

Artykuły

  • Dziennik Polski 2010, nr 136 (13 VI 2010), s. A10 [nekr.]

Inne