Stanisław Antoni Stryczek

Z Historia AGH
Stanisław Antoni Stryczek
Stanisław Stryczek.jpg
Nazwisko Stryczek
Imię / imiona Stanisław Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 października 1946
Miejsce urodzenia Zakopane
Data śmierci 6 lutego 2024
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, inżynieria środowiska, geoinżynieria, płyny wiertnicze, udostępnianie i eksploatacja złóż
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (2002-2005, 2005-2008)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19992002
DziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20022005
DziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20052008

Prof. dr hab. inż. Stanisław Antoni Stryczek (1946-2024)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, inżynieria środowiska, geoinżynieria, płyny wiertnicze, udostępnianie i eksploatacja złóż

Nota biograficzna

Urodził się 10 października 1946 roku w Zakopanem. Zmarł 6 lutego 2024 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1970 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrologicznych i Inżynierskich Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydział Wiertniczo-Naftowy.

W 1974 roku na podstawie pracy "Filtracja zaczynów cementowych w warunkach wysokich ciśnień i temperatur" w Instytucie Wiertniczo-Naftowym WW-N uzyskał doktorat.

W 1994 roku został doktorem habilitowanym. W latach 19994-2001 był profesorem nadzwyczajnym. W 2001 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1996-1999 kierownik Zakładu Wiertnictwa Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

W latach 1999-2002 prodziekan ds. Nauki i w latach 2002-2005, 2005-2008 dziekan WNiG

W latach 2008-2014 kierownik Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii.

Autor ponad 430 publikacji, kilkunastu skryptów akademickich i podręczników oraz ponad 260 niepublikowanych prac naukowo-badawczych i 35 patentów.

Promotor 6 doktoratów.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Górnictwa RP

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/stryczek-stanislaw-003300

Źródła do biogramu

Książki

 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 309-310, [foto]
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 251
 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 243
 • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 47
 • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 104, 526
 • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 97, 98, 513
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 344, [foto]

Artykuły

 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16
 • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. III okładki, [foto]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 23, [foto]
 • Ziaja J., Gonet A.: Profesor Stanisław Stryczek - wspomnienie. Biuletyn AGH 2024, nr 192, s. 33, [foto]

Inne