Tadeusz Władysław Zarosły

Z Historia AGH
Tadeusz Władysław Zarosły
Tadeusz Zarosly.jpg
Nazwisko Zarosły
Imię / imiona Tadeusz Władysław
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 17 października 1907
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci wrzesień 1939
Dyscyplina/specjalności chemia
Wydział Wydział GórniczyMgr Tadeusz Władysław Zarosły (1907–1939)

Dyscyplina/specjalności: chemia

Nota biograficzna

Urodził się 17 października 1907 roku w Krakowie. Zginął we wrześniu 1939 roku w walce z zagonem grenadierów pancernych.

Studiował chemię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując w 1934 roku stopień magistra filozofii z zakresu chemii. W 1935 roku rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej.

W 1931 roku podjął pracę na stanowisku zastępcy asystenta w Zakładzie Mineralogii i Petrografii Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. W 1938 roku awansował na młodszego asystenta.

W 1939 roku objął posadę w cementowni Szczakowa, a po wybuchu II wojny światowej został powołany do wojska.

Opublikował kilka prac w następujących czasopismach: "Cement", "Czasopismo Techniczne", "Hutnik", "Przegląd Górniczo-Hutniczy".

Źródła do biogramu

Książki

  • Olszewicz B.: Lista strat kultury polskiej (1.IX.1939 - 1.III.1946). Warszawa 1947, s. 321
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej... 1934/35]. Kraków 1934, s. 33 -34
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 222–223, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)