Stanisław Antoni Rychlicki

Z Historia AGH
Stanisław Antoni Rychlicki
Stanislaw Rychlicki.jpg
Nazwisko Rychlicki
Imię / imiona Stanisław Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 kwietnia 1944
Miejsce urodzenia Chrzanów


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, petrofizyka i geofizyka wiertnicza, inżynieria złożowa, ochrona środowiska w przemyśle naftowym, pomiary w odwiertach, eksploatacja złóż, geofizyka stosowana, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1990-1993, 1993-1995) i Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1995-1996)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19871990
DziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19901993
DziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19931995
DziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19951996
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20022005
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20052008

Prof. dr hab. inż. Stanisław Antoni Rychlicki (1944–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, petrofizyka i geofizyka wiertnicza, inżynieria złożowa, ochrona środowiska w przemyśle naftowym, pomiary w odwiertach, eksploatacja złóż, geofizyka stosowana, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 10 kwietnia 1944 roku w Chrzanowie.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu.

W 1968 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Fizyki Złoża Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Analiza teoretyczno-interpretacyjna profilowań elektrotermii wiertniczej w piaskowcach ilastych" uzyskał stopień doktora.

W 1977 roku na podstawie rozprawy "Rozwiązywanie niektórych zagadnień geologiczno-złożowych miocenu Przedgórza Karpat z wykorzystaniem metod matematycznych" uzyska stopień doktora habilitowanego.

W latach 1980–1986 wykładał na Wydziale Nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Algierze.

W 1990 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1987–1990 był prodziekanem Wydziału Wiertniczo-Naftowego.

W latach 1990–1993 i 1993–1995 był dziekanem Wydziału Wiertniczo-Naftowego i następnie w latach 1995–1996 dziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

W latach 2002–2005 i 2005–2008 prodziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu.

W latach 1993–2000 był kierownikiem Zakładu Eksploatacji, Pomiarów Otworowych i Ochrony Złóż i następnie w latach 2000–2006 Zakładu Eksploatacji i Ochrony Złóż Surowców Płynnych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, przekształconym w 2006 roku w Katedrę Inżynierii Naftowej i kierował nią do 2016 roku.

W latach 1990–1999 był członkiem Senatu AGH.

Współpracuje z przemysłem naftowym, górniczym i energetycznym, jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i jego członkiem od 1970 roku.

Autor ponad 450 publikacji w tym około 20 książek i 3 patentów oraz ponad 250 opracowań dla przemysłu.

Promotor 6 prac doktorskich, w tym 2 za granicą.

Propagator dziedzictwa narodowego związanego z polskim przemysłem naftowym. Współpracuje z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Współorganizator Kongresów Naukowych na terenie Muzeum. Był współtwórcą i zarazem członkiem Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego.

Członek zespołów redakcyjnych czasopism: "Geoinformatyka", "AGH Drilling, Oil, Gas", "Wiadomości Naftowe i Gazownicze" i "Wiek Nafty".

Członek Society of Petroleum Engineers, Society of Professional Well Log Analysts, Komitetu Górnictwa PAN, Przewodniczący Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Był członkiem jednego z Komitetów International Gas Union/WOC1 – Exploration & Production, jako pierwszy Polak był członkiem Komitetu Programowego World Petroleum Council, a także członkiem Stałej Rady WPC.

W latach 1996–2002 był Doradcą Prezesa PGNiG S.A., w latach 2008–2012 przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNiG S.A., a także członkiem Rad Nadzorczych: w latach 2008–2015 Gas Trading S.A., w latach 2012–2015 Krezus S.A., w latach 2000–2008 Poszukiwań Nafty i Gazu NAFTA w Pile, w latach 1998–2000 Zakładu Geofizyka Toruń, aktywnie uczestnicząc w opracowywaniu strategii rozwoju przemysłu górnictwa naftowego i gazownictwa w Polsce.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Diamentowa Honorowa Odznaka SITPNiG, Medal im. Ignacego Łukasiewicza, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Zasłużony dla Górnictwa Nafty i Gazu, Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Polskiego Górnictwa, Honorowa Diamentowa Odznaka NOT, Dyrektor Generalny Górnictwa I stopnia, doktor honoris causa Dierżawnej Girniczej Akademii Ukrainy w Dniepropietrowsku

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rychlicki-stanislaw-003265

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 304, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 204
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 46
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 307-308, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 5, 10

Artykuły

  • Medal im. Ignacego Łukasiewicza dla prof. dr. hab inż. Stanisława Rychlickiego. Wiek Nafty 2012, nr 2, s. 39–40, [foto]
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9
  • Stanisław Rychlicki wyróżniony Diamentową Odznaką SITPNiG. Prof. zw. dr hab. inż, członek SITPNiG od 1970 r. Wiadomości Naftowe i Gazownicze 2004 nr 2, s. 17, [foto]

Inne

stan na dzień 25.01.2023