Jacek Józef Zimny

Z Historia AGH
Jacek Józef Zimny
Jacek Zimny.jpg
Nazwisko Zimny
Imię / imiona Jacek Józef
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 18 marca 1944
Miejsce urodzenia Kozłów


Dyscyplina/specjalności mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, energetyka, audyting energetyczny w budownictwie, ekologiczne i energetyczne problemy budownictwa energooszczędnego, energetyka odnawialna, maszyny i urządzenia energetyczne
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr hab. inż., prof. AGH Jacek Józef Zimny (1944-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, energetyka, audyting energetyczny w budownictwie, ekologiczne i energetyczne problemy budownictwa energooszczędnego, energetyka odnawialna, maszyny i urządzenia energetyczne

Nota biograficzna

Urodził się 18 marca 1944 roku w Kozłowie.

W 1967 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, tam też obronił pracę doktorską (1976) i uzyskał habilitację (1987).

Od 2000 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. W latach 2010-2018 był zastępcą kierownika, następnie kierownikiem Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Obecnie na emeryturze.

Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną w zakresie rozwoju gospodarczego Polski z wykorzystaniem własnych zasobów i źródeł energii, szczególnie geotermicznych, pomp ciepła oraz solarnych, a także biomasy, biopaliw ciekłych i gazowych. Promotor programu oszczędności energii, czystych technologii energetycznych oraz stałego zwiększania efektywności energetycznej i sprawności polskiej energetyki, budownictwa i transportu.

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej (1996), przewodniczący Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. Profesora Juliana Sokołowskiego, członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (1996-2004), członek ISES Roma Italia (1994-), członek International Geothermal Association (IGA) - Pisa (2000-).

Od 2000 roku ekspert Sejmu RP ds. energetyki, od 2003 roku członek Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, od 2016 roku członek Narodowej Rady Rozwoju.

Koordynator i kierownik naukowy krajowych i międzynarodowych zespołów badawczo-wdrożeniowych opracowujących innowacyjne technologie energetyczne i systemy energetyki odnawialnej: WAT Warszawa, Politechnika Kraków, Uniwersytet Pisa, Politechnika Kijów, AR Kraków, Politechnika Częstochowa, AGH, IOS Kraków, WSK-PZL Kraków, APATOR-Kraków, ALENIA Roma, ART Olsztyn, NOWOMAG Nowy Sącz, Politechnika Częstochowa, Zakłady Mechaniczne Tarnów, PAN Kraków, Polska Geotermalna Asocjacja, Zakłady Mechaniczne Tarnów, SeCesPol Gdańsk, Hibertnatus Wadowice, VATRA Kraków, Viessmann.

Współtwórca i główny organizator Forum Odnawialnych Zasobów, Źródeł i Technologii Energetycznych EKOENERGETYKA i kilkudziesięciu innych konferencji naukowo-technicznych dotyczących samowystarczalności energetycznej Polski. Współorganizator Konsorcjum Naukowo-Samorządowo-Gospodarczego Polska Geotermia.

Jest autorem ponad 500 publikacji na temat polskich zasobów geotermalnych i geotermicznych oraz nowych wizji i strategii rozwoju Polski.

Odznaczenia i nagrody

Zasłużony Działacz Kultury, Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zimny-jacek-004410

Źródła do biogramu

Książki

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 12, 188-189, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 415, [foto]

Artykuły

  • Rozwój w oparciu o własne źródła energii geotermalnej. Rozm. J. Michalczyk. Dziennik Polski 2017 nr 86 (12 IV 2017), s. C6, [foto]

Inne

stan na dzień 30.01.2023