Władysław Ptak

Z Historia AGH
Władysław Ptak
Wladyslaw Ptak.jpg
Nazwisko Ptak
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 17 kwietnia 1920
Miejsce urodzenia Wieliczka
Data śmierci 14 kwietnia 1990
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, metale nieżelazne
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1962–1966)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Państwowa Nagroda II stopnia
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19621966

Prof. zw. dr inż. Władysław Ptak (1920–1990)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metale nieżelazne

Nota biograficzna

Urodził się 17 kwietnia 1920 roku w Wieliczce. Zmarł 14 kwietnia 1990 roku w Krakowie. Pochowany na cmentarzu w Wieliczce.

W czasie wojny był żołnierzem AK. W 1948 roku ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej, a już wcześniej, w 1946 roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Metalurgii Metali Nieżelaznych Akademii Górniczej. Tutaj uzyskał stopnie i tytuły naukowe: doktor (1954), docent (1955), prof. nadzwyczajny (1959), prof. zwyczajny (1969).

Był współorganizatorem Wydziału Metali Nieżelaznych i dziekanem tego wydziału przez pierwsze dwie kadencje (1962-1966). Pełnił również wiele innych funkcji akademickich. Między innymi był kierownikiem Zakładu Metalurgii Metali Lekkich Katedry Metalurgii Metali Nieżelaznych, od 1962 kierownikiem Katedry Procesów Metalurgicznych, a w latach 1969–1974 - dyrektorem Instytutu Metali Nieżelaznych.

Był członkiem, a od 1972 roku przewodniczącym Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Metalurgii PAN. W 1969 roku został wybrany członkiem korespondentem PAN, w 1989 roku członkiem rzeczywistym PAN.

Jego działalność naukowa skupiała się wokół metalurgii praktycznej. Interesował się zwłaszcza termodynamiczną teorią roztworów metali, stopionych soli i żużli metalurgicznych oraz kinetyki i równowagi reakcji metalurgicznych. Opublikował ponad 80 prac badawczych. Był zamiłowanym dydaktykiem, przez wiele lat prowadził wykłady z teorii procesów metalurgicznych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Państwowa Nagroda II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie termodynamicznej teorii roztworów metali, nagroda Wydz. IV PAN.

Źródła do biogramu

Książki

 • Biogramy uczonych polskich : suplement. Oprac. A. Śródka. Warszawa 1993, s. 146-147
 • Duda J.: 136 Spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" pt. "Wieliczanie z Armii Krajowej (AK) w latach 1942-1945 i ich powojenne losy" : z serii "W nauce i wiedzy" (11) : Władysław Ptak (1920-1990), żołnierz AK ps. "Mały", metalurg, prof. dr inż. AGH, nauczyciel akademicki, wynalazca. Wieliczka 2009 (Biblioteczka Wielicka ; z. 81), [foto]
 • Duda J.: 141 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" pt. "Związki Wieliczki i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 90. lecie Uczelni (1919-2009)". Wieliczka 2007 (Biblioteczka Wielicka ; z. 86), s. 21
 • Gawroński W.: Słownik biograficzny wieliczan. Wieliczka 2008, s. 150-151, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 1066
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1984. s. 784-785
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 151
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 109-110
 • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 3 : M-R. Warszawa 1997, s. 504-505, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919–1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Moser Z.: Życie i dzieło profesora dr inż. Władysława Ptaka : (17.04.1920-14.04.1990). Archives of Metallurgy 1990, Vol. 35, iss. 4, s. 521-523
 • Nowakowski J.: Prof. zw. dr inż. Władysław Ptak. Metalurgia i Odlewnictwo 1990, T. 16, z. 4, s. 481-483
 • Nowakowski J.: Władysław Ptak, Prof. D. Sc. Metalurgia i Odlewnictwo [wyd. AGH] 1990, T. 16, z. 4, s. 479-481, [foto]
 • Zembura Z.: Władysław Ptak (1920-1990). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 18, s. 24-25