Leszek Marek Maria Staronka

Z Historia AGH
Leszek Marek Maria Staronka
Leszek Staronka.jpg
Nazwisko Staronka
Imię / imiona Leszek Marek Maria
Tytuły / stanowiska Dr, st. asystent
Data urodzenia 15 marca 1911
Miejsce urodzenia Dublany
Data śmierci 14 października 1945
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia
Wydział Wydział HutniczyDr, st. asystent Leszek Marek Maria Staronka (1911–1945)

Dyscyplina/specjalności: chemia

Nota biograficzna

Urodził się 15 marca 1911 roku w Dublanach, powiat lwowski, zmarł 14 października 1945 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Syn Wilhelma, profesora Akademii Górniczej.

W latach 1929–1935 studiował chemię na Wydziale Filozoficznym UJ.

W latach 1934–1939 pracował jako młodszy asystent w Katedrze Chemii Ogólnej Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej.

W 1944 roku aresztowany i więziony przez gestapo. Po wojnie ponownie podjął pracę jako starszy asystent w swojej dawnej Katedrze.

W 1945 roku otrzymał stopień doktora na UJ.


Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 192-193, [foto]
  • Olszewicz B.: Lista strat kultury polskiej (1.IX.1939-1.III.1946). Warszawa 1947, s. 259
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 17. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2006, s. 142-144, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 335
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 183-184, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)