Ryszard Jakubowski

Z Historia AGH
Ryszard Jakubowski
Ryszard Jakubowski.jpg
Nazwisko Jakubowski
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 14 grudnia 1932
Miejsce urodzenia Częstochowa
Data śmierci 9 sierpnia 2017
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności informatyka, rozpoznawanie obrazów, automatyczna generacja wiedzy, modelowanie i wnioskowanie geometryczne, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, grafy funkcyjne
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i HutniczejProf. dr hab. inż Ryszard Jakubowski (1932-2017)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, rozpoznawanie obrazów, automatyczna generacja wiedzy, modelowanie i wnioskowanie geometryczne, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, grafy funkcyjne

Nota biograficzna

Urodził się 14 grudnia 1932 roku w Częstochowie. Zmarł 9 sierpnia 2017 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1956 roku ukończył Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH i otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Pracę rozpoczął w Katedrze i Zakładzie Fizyki II na tym Wydziale. W 1957 roku wydział zmienił nazwę na Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Współorganizował tam, pierwszy na krakowskich uczelniach, Zakład Maszyn Cyfrowych i Analogowych. Od 1965 roku, jako adiunkt, pełnił obowiązki kierownika tego Zakładu.

W 1961 roku na podstawie pracy "Aparatura do analizy i syntezy układów regulacyjnych" napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Góreckiego na WEGiH. W 1971 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, od 1978 roku profesor nadzwyczajny, w 1991 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Od 1971 roku pracował w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach oraz od 1975 roku w Instytucie Informatyki UJ w Krakowie, na połowie etatu pełniąc obowiązki kierownika Zakładu Rozpoznawania i Przetwarzania Obrazów.

Jako pierwszy, w latach sześćdziesiątych XX wieku rozpoczął w AGH i UJ wykłady z teorii i zastosowań maszyn cyfrowych, inspirując kształcenie w dziedzinie informatyki.

Był współtwórcą powstałego w 1975 roku Instytutu Informatyki UJ.

Autor ponad 140 prac naukowych.

Promotor około 10 prac doktorskich.

W latach 1968-1970 przebywał na stażu w National Research Council of Canada.

Współpracował naukowo z uniwersytetami w Austrii, Finlandii, Francji, Japonii, Kanadzie, Niemczech i USA.

Był członkiem Komitetu informatyki PAN, Rady Redakcyjnej "Fundamenta Informaticae" i "Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej". Był też członkiem komitetów programowych wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda IV Wydziału PAN, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektryczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 114
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 77-79, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1959/60]. Kraków 1959, s. 155
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 126
  • [Skład Osobowy AGH … 1956/66]. Kraków 1967, s. 129
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 68
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 91
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H – Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 129, [foto]

Czasopisma

  • Dziennik Polski 2017, nr 191 (18 VIII 2017), s. A12 [nekr.]

Inne