Edward Paweł Walasek

Z Historia AGH
Edward Paweł Walasek
Edward Walasek.jpg
Nazwisko Walasek
Imię / imiona Edward Paweł
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 15 stycznia 1944
Miejsce urodzenia Folwarki


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, technologia chemiczna
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Edward Paweł Walasek (1944-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

Nota biograficzna

Urodził się 15 stycznia 1944 roku w Folwarkach w województwie świętokrzyskim.

W 1968 roku ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Chemii Krzemianów Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1984 roku na podstawie pracy "Oddziaływanie włókien węglowych z ciekłym krzemem", napisanej pod kierunkiem profesora Romana Pampucha w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, uzyskał doktorat.

W pracy naukowej zajmował się kolejno metodami analizy instrumentalnej w chemii krzemianów, opracowaniem metody spektrofotometrycznej badania składu fazowego klinkieru portlandzkiego, otrzymywaniem kompozytów w układzie Si-C, SiO2-C, otrzymywaniem materiałów warstwowych oraz zagęszczaniem porowatej ceramiki metodą chemicznej krystalizacji z fazy gazowej (CVD).

Pracował w Katedrze Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC.

Autor i współautor ponad 100 publikacji oraz 6 patentów.

Uczestnik ponad 30 konferencji krajowych i zagranicznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagroda Ministra, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/walasek-edward-003466

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 130, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 59
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 385, [foto]

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

stan na dzień 09.03.2023