Maciej Tomasz Sitarz

Z Historia AGH
Maciej Tomasz Sitarz
Maciej Sitarz.jpg
Nazwisko Sitarz
Imię / imiona Maciej Tomasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 15 kwietnia 1968
Miejsce urodzenia Kielce


Dyscyplina/specjalności chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, nauki chemiczne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Maciej Tomasz Sitarz (1968–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, nauki chemiczne

Nota biograficzna

Urodził się 15 kwietnia 1968 roku w Kielcach.

W 1987 roku ukończył Technikum Chemiczne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach.

W 1993 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W latach 1992-1993 studiował w Międzywydziałowej Szkole Przygotowania Pedagogicznego w AGH.

W latach 1993-1997 odbył w WIMiC studia doktoranckie.

W 1997 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Jego główna działalność naukowa obejmuje badania struktury krystalicznych i amorficznych krzemianów o złożonych pierścieniach metodą spektroskopii oscylacyjnej.

W 1998 roku na podstawie pracy "Spektroskopia oscylacyjna krystalicznych i amorficznych krzemianów zawierających pierścienie o różnej członowości", napisanej pod kierunkiem profesora Mirosława Handke, otrzymał stopień doktora.

W 2010 roku na podstawie rozprawy "Struktura likwacyjnych szkieł krzemianowo-fosforanowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2014 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 2016 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych WIMiR.

Autor ponad 670 publikacji i 1 patentu.

Promotor 11 rozpraw doktorskich.

Jest autorem kilkuset recenzji w wielu międzynarodowych czasopismach. Wyniki badań prezentował także na wielu konferencjach międzynarodowych.

Członek panelu eksperckiego w Narodowym Centrum Nauki (OPUS Program).

Jest recenzentem grantów dla Narodowego Centrum Nauki (OPUS, Miniatura, Sonata), NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) i Czeskiego Narodowego Centrum Nauki.

Jest członkiem wielu komitetów naukowych i organizacyjnych międzynarodowych konferencji.

Aktywny uczestnik ponad 100 międzynarodowych konferencjach naukowych.

Brał udział w wielu projektach badawczych.

Członek Komisji Nauk Ceramicznych Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia i nagrody

Stypendium konferencyjne Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej - USA, Stypendium konferencyjne Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej – pozycja „postdoc” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stypendium “Start” dla najlepszych młodych naukowców z Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Stypendium konferencyjne z Fundacji Stefana Batorego, Tokio, Złoty Medal Primus Inter Pares, Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie Brązowy medal im. Stanisława Staszica - AGH, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sitarz-maciej-002312

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 153, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1966-67]. Kraków 1967, s. 91, 502
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 321
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 95-110, [foto]

Inne


stan na dzień 18.01.2023