Marian Kruciński

Z Historia AGH
Marian Kruciński
Kruciński Marian.jpg
Nazwisko Kruciński
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 11 lutego 1928
Miejsce urodzenia Radzanów


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metalurgia żelaza, teoria i technologia procesów stalowniczych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1972-1975, 1975-1978)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19721975
ProdziekanWydział Metalurgiczny19751978

Prof. dr hab. inż. Marian Kruciński (1928-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metalurgia żelaza, teoria i technologia procesów stalowniczych

Nota biograficzna

Urodził się 11 lutego 1928 roku w Radzanowie.

W 1955 roku ukończył Dniepropietrowski Instytut Metalurgiczny.

W 1955 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie Elektrometalurgii Stali Katedry Metalurgii Stali Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1965 roku na podstawie pracy "Równowaga procesu redukcji krzemionki węglem z ciekłego żelaza pod obniżonym ciśnieniem", napisanej pod kierunkiem profesora Kiejstuta Żemaitisa, uzyskał stopień doktora. W latach 1965-1968 był adiunktem, następnie w latach 1968-1976 był docentem.

W 1974 roku na podstawie rozprawy "Ocena metalurgicznej jakości stali rafinowanych elektrożużlowo lub ciekłymi żużlami syntetycznymi" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1974 roku został profesorem nadzwyczajnym. w 1991 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1972-1998 był kierownikiem Zakładu Metalurgii Stali.

W latach 1972-1975, 1975-1978 był prodziekanem Wydziału Metalurgicznego.

Autor ponad 150 publikacji, w tym 7 książek i 5 patentów. Wypromował 10 doktorów. Promotor około 150 prac magisterskich i inżynierskich. Autor i współautor ponad 80 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i naukowo-technicznych.

Członek NOT, SITPH, Rady Naukowo-Technicznej KM Huty Sendzimira, Komitetu Metalurgii PAN

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego, Medal Zasłużony dla Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Złota Odznaka SITPH, Złota Odznaka "Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej", Złota Odznaka "Zasłużony dla Województwa Katowickiego", Złota Odznaka ZNP

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krucinski-marian-002851

Źródła do biogramu

Książki

  • Profesor Marian Kruciński. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 88-89, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1955/55]. Kraków 1956, s. 157
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 177-178, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 521-523, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 21
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 62, [foto]

stan na dzień 29.08.2023