Jan Ryszard Małolepszy

Z Historia AGH
Jan Ryszard Małolepszy
Jan Malolepszy.jpg
Nazwisko Małolepszy
Imię / imiona Jan Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 14 stycznia 1947
Miejsce urodzenia Skomlin


Dyscyplina/specjalności chemia, technologia chemiczna, technologia materiałów wiążących i betonów
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1996-1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19961999
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19992002

Prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Małolepszy (1947-)

Dyscyplina/specjalności: chemia, technologia chemiczna, technologia materiałów wiążących i betonów

Nota biograficzna

Urodził się 14 stycznia 1947 roku w Skomlinie.

W 1966 roku ukończył Technikum Budowlanych Materiałów Wiążących w Opolu.

W 1971 roku ukończył Wydział Ceramiczny AGH.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Materiałów Wiążących i Betonów Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Technologia i własności spoiwa z granulowanego żużla wielkopiecowego" uzyskał stopień doktora.

W 1990 roku na podstawie rozprawy "Hydratacja i własności spoiwa żużlowo-alkalicznego" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1994 roku był profesorem AGH.

W 1997 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1987-1988 był wicedyrektorem Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych WIMiC.

W latach 1996-1999 i 1999-2002 był prodziekanem WIMiC.

Prowadził wykłady i seminaria na Wydziale IMiC oraz na Wydziale Górniczym. Zorganizował pracownię betonów na WIMiC.

Autor i kierownik programu modułu inżynierskiego "Technologia betonu”.

Odbył staże naukowe w Kijowie, Moskwie i Sztokholmie. Współpracował z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytutami badawczymi oraz firmami.

Współorganizator Funduszu Wspierania Nauk Ceramicznych.

W 2005 roku otrzymał doktorat honoris causa Technicznego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury w Charkowie.

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i około 20 prac doktorskich. Autor i współautor około 400 publikacji oraz ponad 60 patentów.

Uczestnik międzynarodowych kongresów z zakresu chemii cementu i betonu.

Członek Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Komisji Materiałów Budowlanych Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Rady Naukowej Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, Zarządu Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Międzynarodowego Towarzystwa "ISCOWA", International Society for the Environmental and Technical Implications with Alternative Materials (Holandia) oraz Stowarzyszenia Producentów Betonu i PZPR, zarządu i redakcji czasopisma "Cement Wapno Beton”.

W latach 2011-2014 był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda zespołowa Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI), Dyplom "Mohan Malhotra Award for supplementary Cementing Materials", Las Vegas

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/malolepszy-jan-002422

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 227
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 136, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 40, 47, 80
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 219-220, [foto]

Artykuły

  • Chłopek J.: Profesor Jan Małolepszy doktorem Honoris Causa Technicznego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury w Charkowie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 144/145, s. 12
  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4

Inne

stan na dzień 17.04.2023