Teresa Maria Wagner-Staszewska

Z Historia AGH
Teresa Maria Wagner-Staszewska
Teresa Wagner-Staszewska.jpg
Nazwisko Wagner-Staszewska
Imię / imiona Teresa Maria
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 10 września 1946
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, gazownictwo ziemne, eksploatacja złóż gazu ziemnego, uzdatnianie gazu ziemnego, metrologia, procesy technologiczne w gazownictwie, przemysłowe układy pomiarowe i systemy rozliczeniowe gazu, kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
Wydział Wydział Wiertniczo-Naftowy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Teresa Maria Wagner-Staszewska (1946-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, gazownictwo ziemne, eksploatacja złóż gazu ziemnego, uzdatnianie gazu ziemnego, metrologia, procesy technologiczne w gazownictwie, przemysłowe układy pomiarowe i systemy rozliczeniowe gazu, kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych

Nota biograficzna

Urodziła się 10 września 1946 roku w Krakowie.

W 1970 roku ukończyła Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1970 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1983 roku na podstawie pracy "Badania modelowe dla doboru parametrów technologiczno-konstrukcyjnych zespołów oddzielających fazę ciekłą od fazy gazowej w procesie uzdatniania gazu ziemnego", której promotorem był profesor Władysław Duliński, uzyskała stopień doktora.

W sierpniu 1995 roku rozpoczęła pracę adiunkta i kierownika Zakładu Metrologii Przepływów w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Od 2004 roku pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. Funduszy Strukturalnych, a od 2008 roku główny Specjalista ds. funduszy unijnych w INiG Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Współpracowała z przemysłem gazowniczym w zakresie pomiarów gazu ziemnego, systemów rozliczeniowych oraz kontroli metrologicznej przyrządów.

Autorka ponad 80 publikacji i 5 patentów.

Brała czynny udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach naukowo-technicznych w kraju i za granicą. Członkini SITPNiG, Society of Petroleum Engineers, Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg e. V i Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Stopień Dyrektora Górniczego II i III stopnia, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa SITPNaft, Złoty Medal za Długoletnia Służbę, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967-2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 314
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 251
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 48
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 384

Inne

stan na dzień 30.06.2023