Robert Rado

Z Historia AGH
Robert Rado
Robert Rado.jpg
Nazwisko Rado
Imię / imiona Robert
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 1 września 1962


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, wiertnictwo, górnictwo, geoinżynieria, maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze, budowa i eksploatacja maszyn
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi

Dr inż. Robert Rado (1962-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, wiertnictwo, górnictwo, geoinżynieria, maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze, budowa i eksploatacja maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 1 września 1962 roku.

W 1987 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1987 roku rozpoczął pracę w Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH.

W 1993 roku na podstawie pracy "Ocena niezawodności głównych zespołów napędowych urządzeń wiertniczych szeregu N" uzyskał stopień doktora.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii WWNiG.

Autor około 70 publikacji.

Pełnomocnik dziekana ds. Kół Naukowych na WWNiG.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Dyrektor Górniczy I stopnia, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Zasłużony dla Górnictwa RP, Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rado-robert-003296

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 302-303, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 86, 471
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 295

Inne

stan na dzień 25.01.2023