Józef Myjak

Z Historia AGH
Józef Myjak
Józef Myjak.jpg
Nazwisko Myjak
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr. hab. inż.
Data urodzenia 10 luty 1940
Miejsce urodzenia Czerniec
Data śmierci 12 marca 2019
Dyscyplina/specjalności matematyka, równania różniczkowe, układy dynamiczne, inkluzje różniczkowe, równania losowe, funkcje wielowartościowe, teoria fraktali
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr. hab. inż. Józef Myjak (1940-2019)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, równania różniczkowe, układy dynamiczne, inkluzje różniczkowe, równania losowe, funkcje wielowartościowe, teoria fraktali

Nota biograficzna

Urodził się 10 lutego 1940 roku w miejscowości Czerniec w powiecie nowosądeckim. Zmarł 12 marca 2019 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1963 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński, następnie w 1965 roku AGH.

Od 1963 roku związany zawodowo z Akademią Górniczo-Hutniczą. Rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze i Zakładzie Matematyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

W 1972 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał doktorat, następnie w 1978 roku habilitację. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał we Włoszech w 1987 roku, a w Polsce w 2002 roku. Profesorem zwyczajnym został w 1990 roku we Włoszech, a w AGH w 2003 roku.

W latach 1982-1985 był kierownikiem Zakładu Modelowania Procesów Technologicznych Instytutu Matematyki AGH.

Od 1985 roku dzielił swoją karierę naukową pomiędzy Polskę i Włochy. Pracując w L’Aquila pełnił rolę swoistego ambasadora polskiej nauki, w szczególności polskiej matematyki i matematyków, we Włoszech. Przez kilkadziesiąt lat działał na rzecz współpracy polskich i włoskich naukowców.

W latach 1993-2003 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu oraz wiceprzewodniczącego Komisji Senatu ds. Kadry i Nauki w L´Aquila we Włoszech.

Był znanym i cenionym matematykiem polskim, który wniósł istotny wkład do rozwoju matematyki zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, a jego wszechstronne osiągnięcia naukowe leżą w głównym nurcie współczesnej matematyki światowej.

Zaangażowany w powstanie w 1997 roku Wydziału Matematyki Stosowanej, a później w działania pozwalające na uzyskanie przez WMS w 2003 roku praw doktoryzowania.

Autor i współautor ponad 100 publikacji. Promotor prac doktorskich.

Wygłaszał odczyty na ponad 130 konferencjach, w większości zagranicznych, wielokrotnie wygłaszając odczyty plenarne, zorganizował lub współorganizował ponad 20 konferencji oraz szkół (we Włoszech, w Polsce, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Maroku i Nigerii).

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi (1979), Złoty Krzyż Zasługi (1984)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/myjak-jozef-004738

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 25
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 130
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 243, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 62 (14 III 2019), s. A11 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2019, nr 63 (15 III 2019), s. A14 [nekr.]

Inne