Stanisław Lech Witczak

Z Historia AGH
Stanisław Lech Witczak
Stanisław Witczak.jpg
Nazwisko Witczak
Imię / imiona Stanisław Lech
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż, prof. AGH
Data urodzenia 14 sierpnia 1939
Miejsce urodzenia Jarantów


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, hydrogeologia, hydrogeochemia, ochrona wód
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr hab. inż, prof. AGH Stanisław Lech Witczak (1939-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, hydrogeologia, hydrogeochemia, ochrona wód

Nota biograficzna

Urodził się 14 sierpnia 1939 roku w Jarantowie.

W 1962 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1962 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geologii Inżynierskiej Katedry Geologii Kopalnianej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1971 roku na podstawie pracy "Zastosowanie badań roztworów porowych do określania stopnia zasolenia wód kopalnianych w warunkach Górnego Śląska" napisanej w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WG-P uzyskał doktorat.

W 1981 roku został doktorem habilitowanym.

W 1993 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.

Autor i współautor około 300 publikacji z zakresu hydrogeologii, hydrogeochemii i ochrony wód podziemnych, w tym wielu książek. Jest współautorem pierwszego polskiego podręcznika z zakresu ochrony wód podziemnych "Ochrona wód podziemnych", przygotowanego we współpracy międzynarodowej pod kierunkiem prof. Antoniego Kleczkowskiego.

Promotor 10 prac doktorskich i ponad 100 magisterskich.

Współautor idei i zasad ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce.

Specjalista w zakresie hydrogeochemii i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych.

Od 2009 roku na emeryturze.

Członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznej, Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska, Komitetu Narodowego Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH).

W latach 1990-2010 kierował polskimi zespołami realizującymi kilka dużych międzynarodowych projektów badawczych PHARE, BASELINE, BRIDGE, GENESIS i COST637.

Działacz NSZZ "Solidarność".

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/witczak-stanislaw-003564

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 200
  • Kwiek J.: "Solidarność" w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1980-1990. Kraków 2015, s. 16-370
  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 46
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 396
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 127-128

Inne

stan na dzień 10.03.2023