Wanda Pindlowa

Z Historia AGH
Wanda Pindlowa
Wanda Pindlowa.jpg
Nazwisko Pindlowa
Imię / imiona Wanda
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. UJ
Data urodzenia 13 lutego 1933
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 6 maja 2015
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności bibliotekoznawstwo, informatologia


Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab., prof. UJ Wanda Pindlowa (1933-2015)

Dyscyplina/specjalności: bibliotekoznawstwo, informatologia

Nota biograficzna

Urodziła się 13 lutego 1933 roku w Krakowie, zmarła 6 maja 2015 roku w Krakowie. Pochowana na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1955 roku ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł doktora uzyskała w Instytucie Filologii Polskiej UJ w 1982 roku, dr hab. - na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1995 roku, prof. UJ od 2001 roku.

W latach 1961-1976 pracowała w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Oddziale Informacji Naukowej, pełniąc między innymi funkcję kierownika Sekcji Dokumentacji w latach 1968-1972 oraz Pracowni Automatyzacji w latach 1972-1976. Inicjatorka szkoleń studentów ostatnich roczników w zakresie informacji naukowej i metodyki poszukiwań bibliograficznych oraz autorka programów zajęć. Przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej, zwieńczone w 1972 roku zdobyciem tytułu starszego dokumentalisty dyplomowanego. Uczestniczyła w licznych kursach językowych i zawodowych.

Od 1976 roku związana z Biblioteką i Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 1984-2006 była twórcą i pierwszym kierownikiem Studium Podyplomowego Informacji Naukowej. Pierwszy dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (1996-1999), następnie zastępca dyrektora (1999-2002), kierownik Zakładu Informacji Naukowej (1996-2004), członkini Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (2000-2004), Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Rady Biblioteki Jagiellońskiej. Opracowała i prowadziła unikatowe w skali ogólnopolskiej zajęcia "Dydaktyka informacyjna".

Zajmowała się wieloma aspektami i zagadnieniami związanymi z dziedziną informatologii. Była prekursorką w Polsce w kształceniu zarówno użytkowników bibliotek i informacji, jak i pracowników i specjalistów informacji w kontekście teoretycznym i praktycznym. Drugi obszar zainteresowań był związany z automatyzacją bibliotek, systemami informacyjno-wyszukiwawczymi, technologią informacyjną oraz nowoczesnymi źródłami informacji. Trzeci obszar zainteresowań był związany z informetrią i specjalnościami pokrewnymi - bibliometria, naukometria. Miała znaczący wpływ na ukształtowanie się informatologii jako samodzielnej dyscypliny badawczej w Polsce, w szczególności na sposób rozumienia jej przedmiotu, zakresu, terminologii oraz miejsca w systemie nauk.

Brała udział w wielu międzynarodowych projektach naukowych, współpracowała z uczonymi z Danii, Litwy, Niemiec, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Odbyła staże naukowe w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Brała udział w licznych międzynarodowych konferencjach bibliotekarzy. Od 1999 roku ekspert Komisji Europejskiej w Brukseli.

Autorka lub współautorka 9 książek, ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych w wydawnictwach polskich i zagranicznych, kilku recenzji i tłumaczeń oraz redakcji książek. Promotorka 9 doktoratów, ponad 300 prac magiserskich oraz recenzowała 13 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Sekcji Komunikacji w Komitecie Naukoznawczym PAN, rad programowych kolejnych Krajowych Forów Informacji Naukowej i Technicznej, przewodnicząca Rady Programowej kwartalnika "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej PTINT" oraz członkini Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagroda Rektora AGH, nagrody Rektora UJ, nagrody ministerialne, Odznaka "Zasłużony pracownik Informacji Naukowo Technicznej", Medal CUKB, Medal z okazji 75-lecia SBP Oddział w Krakowie

Źródła do biogramu

Książki

  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 83, 146-147
  • Słownik pracowników książki polskiej : suplement 4. Pod red. M. Rzadkowolskiej. Warszawa 2016, s. 197-199

Artykuły

  • Cisek S.: Profesor Wanda Pindlowa (1933-2015). Zagadnienia Informacji Naukowej : Studia informacyjne 2015, Vol. 53, no. 2, s. 145-148, [foto]
  • Dziennik Polski 2015, nr 106 (8 V 2015), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2015, nr 108 (11 V 2015), s. A10 [nekr.]
  • Kocójowa M.: Wanda Pindlowa (1933-2015). Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 4, s. 659-665, [foto]

Inne