Andrzej Adam Łatkowski

Z Historia AGH
Andrzej Adam Łatkowski
Andrzej Latkowski.jpg
Nazwisko Łatkowski
Imię / imiona Andrzej Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 12 stycznia 1934
Miejsce urodzenia Stanisławów
Data śmierci 4 października 2007
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, obróbka cieplna metali i stopów
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1972–1975)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19721975

Prof. dr hab. inż. Andrzej Adam Łatkowski (1934–2007)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, obróbka cieplna metali i stopów

Nota biograficzna

Urodził się 12 stycznia 1934 roku w Stanisławowie. Zmarł 4 października 2007 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1957 roku ukończył Wydział Metalurgiczny zostając magistrem inżynierem. W 1962 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych AGH. W latach 1962–1966 starszy asystent, 1966–1970 adiunkt, a w latach 1970–1977 był docentem. W 1966 roku na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH obronił pracę doktorską "Mechanizm odkształcenia plastycznego polikrystalicznych metali heksagonalnych dla warunku c/a > 1,633". W 1969 roku obronił pracę habilitacyjną. W 1977 roku został profesorem nadzwyczajnym. W 1991 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Starszy asystent 1962–1966, adiunkt 1966–1970, docent 1970–1977, prof. nadzw. 1977–1991, prof. zw. od 1991. Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych w latach 1972–1975, z-ca dyrektora Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa AGH w latach 1984–1991, kierownik Katedry Stopów Metali Nieżelaznych AGH od 1991 roku.

Autor 105 publikacji, w tym 3 książek, 3 patentów, kilkudziesięciu ekspertyz. Promotor 9 rozpraw doktorskich. Wybitny specjalista z zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej metali nieżelaznych. Wieloletni konsultant w krajowym i zagranicznym przemyśle stopów aluminium.

Wychowawca kadry naukowej i inżynierskiej, przyjaciel młodzieży. Skoczek narciarski i członek kadry narodowej. Drużynowy mistrz Polski (1953), akademicki mistrz Polski (1955, 1957), akademicki wicemistrz świata (1956).

Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego od 1997 roku.

Członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN, Komitetu Metalurgii PAN (Sekcja Fizyki i Metaloznawstwa).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nagroda zespołowa i indywidualna Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/latkowski-andrzej-002961

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 123
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 61-62, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 61
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 206
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H - Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 702, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15, 21, 33, 48, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2007 nr 236 (9 X 2007). s. 13 [nekr.]

Inne

  • Baza HABI (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH), rekord 780